;

Aanmelden voor inloopavonden – hulp bij aanvraag
Om initiatiefnemers te helpen met hun aanvraag voor het Regionaal Stimuleringsfonds, worden er drie inloopavonden gehouden op locaties verspreid over de regio. Tijdens deze avonden kunnen de projectideeën vertrouwelijk worden toegelicht aan Economic Board-leden. Zij stellen verdiepende vragen en geven tips voor het schrijven van een goede aanvraag. De Economic Board is ook de groep die de definitieve aanvragen inhoudelijk beoordeelt.

U kunt zich hier aanmelden voor:
8 april 2024 – Kantoor Regio Rivierenland, Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3, Tiel

 

Over het Regionaal Stimuleringsfonds

Voor de economische ontwikkeling zijn binnen FruitDelta Rivierenland drie speerpunten benoemd: Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Stimuleringsfonds is in het leven geroepen als financieel instrument bij de uitvoering van deze economische ambities. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland.

Ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug, worden van harte uitgenodigd hun projecten aan te melden.

;