Thema's

De speerpunten van FruitDelta richten zich op vijf thema's. Daarbij worden ook instrumenten gebruikt met een brede scope die soms verder reikt dan de thema's.