Nieuws

De nieuwsberichten van FruitDelta zijn hier naar datum gerangschikt. Per thema zijn de betreffende berichten nogmaals gegroepeerd.

09 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”
24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland
23 mei 2024 FoodNL EU-Verkiezingsdebat Wij organiseerden op 23 mei, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, bij de HAS green academy in ’s-Hertogenbosch, het FoodNL EU-Verkiezingsdebat. Lees meer over: FoodNL EU-Verkiezingsdebat
22 mei 2024 LEADER Rivierenland is los Wat een geweldige kick-off van LEADER Rivierenland vormde de 1e informatie- en inspiratieavond op 22 mei. Lees meer over: LEADER Rivierenland is los
21 mei 2024 Provincie Gelderland investeert in Groenblauw Raamwerk voor Regio Rivierenland De Provincie Gelderland heeft (10 april jl.) een subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een visie en handelingsperspectief op een Groenblauw Raamwerk Rivierenland. Lees meer over: Provincie Gelderland investeert in Groenblauw Raamwerk voor Regio Rivierenland
16 mei 2024 Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat het Rijk structureler en langjariger met regio’s gaat samenwerken. Dat bleek donderdag 16 mei tijdens het Commissiedebat Regio’s en grensoverschrijdende samenwerking in de Tweede Kamer. Lees meer over: Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's
16 mei 2024 Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat Wij organiseren, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, op donderdag 23 mei 2024 het FoodNL EU Verkiezingsdebat. Het thema van dit debat is ‘Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst’. Lees meer over: Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat
21 april 2024 Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag Op vrijdag 19 april jl. brachten bijna veertig burgemeesters en wethouders, samen met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en onze regiogedeputeerde Harold Zoet, een bezoek aan Den Haag. Lees meer over: Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag
Logo Leader 04 april 2024 LEADER-programma in Rivierenland gaat van start met eerste informatieavond Vanaf 1 mei kan er in Rivierenland een beroep worden gedaan op subsidie via het Europese programma LEADER. Dat betekent groen licht voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun innovatieve plannen voor plattelandsprojecten voor te leggen aan LEADER. Dit kan tijdens de eerste inspiratie- en informatieavond op woensdag 22 mei bij De Lingeborgh in Geldermalsen. Lees meer over: LEADER-programma in Rivierenland gaat van start met eerste informatieavond
27 maart 2024 Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel Op woensdag 27 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Vivianne Heijnen over het spoor. Tijdens dit debat vroegen Chris Stoffer van de SGP, Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Eline Vedder-Monaster van het CDA aandacht voor de aanpak van de geluidshinder langs het spoortracé Meteren-Boxtel. Lees meer over: Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel
26 maart 2024 Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel De dagelijkse files op de A2 tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Empel zorgen voor het grootste economische reistijdverlies van Nederland. Dat blijkt uit de ‘Rapportage Rijkswegennet 2023’, dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer over: Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel
26 maart 2024 De Gebiedsagenda geeft ruimte aan alle O’s om te floreren We wonen en werken in een prachtige regio. Tegelijkertijd komen er grote, complexe, sectoroverschrijdende opgaven op ons af.  We moeten deze opgaven het hoofd kunnen bieden en ons gebied blijven ontwikkelen. Hiervoor wordt met en door alle sectoren op diverse niveaus de samenwerking gezocht, versterkt en uitgebreid. Dat doen we met de FruitDelta Gebiedsagenda. De Begeleidingsgroep is onderdeel van de werkwijze van de Gebiedsagenda.  We spraken met twee leden van de Begeleidingsgroep Gebiedsagenda. Lees meer over: De Gebiedsagenda geeft ruimte aan alle O’s om te floreren
24 maart 2024 Toekomst veerpontjes Er was de afgelopen jaren veel te doen rondom het wegvallen van financiële ondersteuning voor en daarmee het behoud van veerpontjes in Gelderland. Veerboten vervullen een cruciale rol voor verplaatsing binnen onze regio en aansluiting op de omliggende gebieden. Dankzij inspanningen van onder meer De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en FruitDelta Rivierenland zijn er voorstellen geformuleerd voor gemeenten, provincie en exploitanten waarmee de veren kunnen blijven varen. Onlangs heeft de provincie besloten een deel van die voorstellen over te nemen. Daarmee zijn nog niet alle zorgen weggenomen. Lees meer over: Toekomst veerpontjes
18 maart 2024 Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ‘We kunnen echt verschil maken. Asfalt, schoonmaak, sporthallen, verkeersborden, groenvoorziening etc. etc. Het wordt allemaal door overheden ingekocht. Stel dat we daarin nog meer letten op thema’s als inclusie, social return, circulariteit of klimaat; dan veranderen we toch een klein beetje de wereld.’ Lees meer over: Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen
11 maart 2024 Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in Rivierenland weer een aanvraag indienen bij FruitDelta Rivierenland voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en Recreatie & Toerisme. Lees meer over: Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend
29 februari 2024 LEADER-groep (LAG) in Rivierenland bekend In het najaar van 2023 ging de zoektocht naar aanjagers voor LEADER Rivierenland van start; personen die bekend en betrokken zijn met onze regio en die hun expertise, tijd en netwerk willen inzetten om lokale initiatieven op te sporen en op weg te helpen. Deze personen zijn inmiddels gevonden en vormen samen de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER Rivierenland. Lees meer over: LEADER-groep (LAG) in Rivierenland bekend
21 februari 2024 Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland Het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland heeft aan vijf projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel de brede welvaart in de regio te stimuleren. De vijf gehonoreerde projecten hebben in totaal een subsidietoekenning vanuit het RSF ontvangen van bijna € 250.000,-. Lees meer over: Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland
24 januari 2024 Statenfractie SGP Gelderland op bezoek in FruitDelta Rivierenland Op 24 januari 2024 bracht de Gelderse SGP Statenfractie – bestaande uit Gerrit Averesch, Lourens van Bruchem, Harm Jan Polinder, Hans Waaijenberg en Silvan Hardeman – een werkbezoek aan FruitDelta Rivierenland. Lees meer over: Statenfractie SGP Gelderland op bezoek in FruitDelta Rivierenland
22 januari 2024 Tweede Kamer heeft oog voor fileproblematiek A2 Deil-Vught Op 22 januari debatteerde de Tweede Kamer met demissionair minister Harbers en demissionair staatssecretaris Heijnen over het meerjarenprogramma voor de weg en het spoor. Wethouder Roy Geers (van ’s-Hertogenbosch), wethouder Jacoline Hartman (van West Betuwe) en wethouder Toine Nettenbreijers (van Maasdriel) waren bij het debat aanwezig. Lees meer over: Tweede Kamer heeft oog voor fileproblematiek A2 Deil-Vught
19 januari 2024 Bezoek aan Grüne Woche in Berlijn Wij bezochten – samen met Regio Foodvalley, AgriFood Capital en Greenport Venlo – op donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2024 de Grüne Woche in Berlijn. Lees meer over: Bezoek aan Grüne Woche in Berlijn
15 januari 2024 Wordt de A2 tussen Deil en Vught straks fileknelpunt #1 van Nederland? Televisieprogramma EenVandaag besteedde 15 januari jl. aandacht aan de fors toegenomen file op snelweg A2 tussen Deil en Vught. Jacoline Hartman, wethouder in West Betuwe en lid van de Stuurgroep A2, vertelde aan verslaggever Ferry Stoop over de grote gevolgen van het kabinetsbesluit om het gereserveerde geld voor de aanleg van nieuwe infrastructuur te gebruiken voor beheer en onderhoud van bestaande wegen en bruggen. Lees meer over: Wordt de A2 tussen Deil en Vught straks fileknelpunt #1 van Nederland?
12 januari 2024 Gedeputeerde Harold Zoet bezoekt laanboomsector in Neder-Betuwe in FruitDelta Rivierenland Op vrijdag 12 januari 2024 bracht regiogedeputeerde Harold Zoet een werkbezoek aan de gemeente Neder-Betuwe in FruitDelta Rivierenland en de laanboomsector in het bijzonder. Burgemeester Jan Kottelenberg heette hem welkom bij boomkwekersbedrijf H. en J.C. Verwoert in Dodewaard waar de gedeputeerde werd geïnformeerd over het bedrijf en over de sector. Uiteraard ontbrak een rondleiding over het bedrijf niet. Lees meer over: Gedeputeerde Harold Zoet bezoekt laanboomsector in Neder-Betuwe in FruitDelta Rivierenland
10 januari 2024 Parels van de Regio Deal Mérie Rijnberk maakte voor de Regio Deal een kunstwerk met 31 prachtige parels, zij symboliseren de resultaten van de Regio Deal. Lees meer over: Parels van de Regio Deal
21 december 2023 Videoboodschap van Jill (9) uit Meteren aan informateur Ronald Plasterk De 9-jarige Jill uit Meteren vertelt in een videoboodschap aan informateur Ronald Plasterk over Regio FruitDelta Rivierenland en wat wij als regio de komende jaren nodig hebben om – samen met het Rijk – te werken aan de brede welvaart van en voor onze regio. Lees meer over: Videoboodschap van Jill (9) uit Meteren aan informateur Ronald Plasterk
12 december 2023 Terugblik symposium Elke Regio Telt Terugblik symposium met veel aanbevelingen voor zowel Rijk als regio. Lees meer over: Terugblik symposium Elke Regio Telt
Logo Leader 09 december 2023 LEADER-subsidie in Rivierenland: meedenkers en verbinders gezocht LEADER ondersteunt vernieuwende projecten die vanuit de streek zelf worden opgestart, dus vóór en dóór inwoners. LEADER zoekt nu enthousiaste inwoners of ondernemers die willen meehelpen om in de periode 2024-2027 vernieuwende projecten in Rivierenland op te sporen en initiatieven met elkaar in contact te brengen. Lees meer over: LEADER-subsidie in Rivierenland: meedenkers en verbinders gezocht
07 december 2023 Arbeidsmigranten, een gezamenlijke aanpak in Rivierenland Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden in onze economie. Maar voor het wonen en leven in ons land moet nog een en ander gebeuren. In een webinar van de provincie Gelderland wordt een 'best practice' besproken. Wat zijn de lessen en waar gaan we naar toe? Lees meer over: Arbeidsmigranten, een gezamenlijke aanpak in Rivierenland
05 december 2023 Gemeenteraden stemmen in met Regioarrangement FruitDelta Rivierenland De gemeenteraden van Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel hebben het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland vastgesteld. Lees meer over: Gemeenteraden stemmen in met Regioarrangement FruitDelta Rivierenland
01 december 2023 Rivierenland samen aan de slag met woondeal Op het 2e congres Bouwen en Wonen op 30 november stond de Woondeal Rivierenland centraal. In het Geofort werden stappen gezet voor de noodzakelijke samenwerking tussen markt, corporaties en overheid. Gezamenlijk belang blijkt een goede basis voor samenwerking. Lees meer over: Rivierenland samen aan de slag met woondeal
17 november 2023 Prachtige resultaten na 3 jaar Regio Deal Na drie jaar Regio Deal halen we het net op. Wat een prachtige parels zijn er tevoorschijn gekomen! 31 initiatieven in Rivierenland die dankzij geld en energie van de Regio Deal zijn waargemaakt of versneld. Lees meer over: Prachtige resultaten na 3 jaar Regio Deal
17 november 2023 Duurzaam Gastvrij Gelderland Op 17 november, de dag van de ondernemer, bracht Peter Drenth als gedeputeerde voor Recreatie en Toerisme een bezoek aan het Eiland van Maurik in het kader van ‘Duurzaam Gastvrij Gelderland’. Lees meer over: Duurzaam Gastvrij Gelderland
14 november 2023 Uitstel verbreding A2: leefbaarheid en verkeersveiligheid onder grotere druk De verbreding van de A2 Deil-Vught belandt op de lange baan. Het kabinet heeft in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bevestigd dat er tot 2037 geen financiële ruimte voor verbreding is. Lees meer over: Uitstel verbreding A2: leefbaarheid en verkeersveiligheid onder grotere druk
13 november 2023 Op 6 december sluit het RSF-loket Hebt u vragen of ondersteuning nodig? Meld je dan bij een van de coaches. Lees meer over: Op 6 december sluit het RSF-loket
06 november 2023 Feestelijke opening nieuwe locatie textiel sorteercentrum Cirtex Op 27 oktober beleefde het textiel-sorteercentrum Cirtex de feestelijke opening van haar nieuwe locatie aan de Morsestraat 41 in Tiel. Meer mogelijkheden om te groeien en de cyclus te verduurzamen. Lees meer over: Feestelijke opening nieuwe locatie textiel sorteercentrum Cirtex
01 november 2023 Bezoek Gelderse Statenfractie JA21 Vandaag bracht de Gelderse Statenfractie JA21 een werkbezoek aan Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland. Lees meer over: Bezoek Gelderse Statenfractie JA21
26 oktober 2023 Hoe krijg je een bijdrage uit het RSF? Tijdens een van de drie inloopavonden over het Regionaal Stimuleringsfonds kun je meteen scoren. In een 1-op-1-gesprek met de Economic Board-leden krijgen initiatiefnemers tips voor het schrijven van een goede aanvraag. Een advies dat op maat is gesneden. Lees meer over: Hoe krijg je een bijdrage uit het RSF?
12 oktober 2023 FruitDelta haalt en brengt in Brussel FruitDelta Rivierenland bracht op dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2023 een bezoek aan de European Week of Regions and Cities in Brussel. Samen met Regio Foodvalley, AgriFood Capital en Greenport Venlo die al een aantal jaren onder de naam FoodNL samenwerken. Lees meer over: FruitDelta haalt en brengt in Brussel
09 oktober 2023 Pilot versnellen procedures en proces woningbouw Provincie Gelderland start samen met bijna alle gemeenten in de regio Rivierenland een pilot om procedures en processen rondom woningbouw te versnellen. Ook ontwikkelaars en corporaties zijn aangehaakt op deze pilot. Op 12 oktober besloten de betrokken partijen hiermee van start te gaan. Lees meer over: Pilot versnellen procedures en proces woningbouw
04 oktober 2023 17 november afsluitende Regio Deal dag De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is bijna afgelopen, maar de impact blijft.  Samen vieren we de resultaten van drie jaar Regio Deal, leren we van de geleerde lessen en kijken we hoe we samenwerkingen en successen kunnen vasthouden.  Lees meer over: 17 november afsluitende Regio Deal dag
03 oktober 2023 Het 0344 off-road-evenement Bedrijven in Tiel en omgeving werken samen om robuuste transportroutes op te zetten met de binnenvaart naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Voor MKB-ondernemers die zich zorgen over het vervoer van hun goederen over de weg is er het 0344-logistics-event. Lees meer over: Het 0344 off-road-evenement
03 oktober 2023 Regio Deal project: Tielse binnenstad krijgt nieuwe inrichting met groene kroon Lees meer over: Regio Deal project: Tielse binnenstad krijgt nieuwe inrichting met groene kroon
03 oktober 2023 Fruitboompjes voor Tweede-Kamerleden FruitDelta Rivierenland – dé fruittuin van Nederland – leverde fruitboompjes voor een afscheid van 'onze' Tweede Kamerleden. Lees meer over: Fruitboompjes voor Tweede-Kamerleden
27 september 2023 Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag? Regio FruitDelta stuurt de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een brief waarin we aandacht vragen voor de knelpunten bij woningbouw. Lees meer over: Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag?
17 september 2023 Zonnig Fruitcorso zet Rivierenland op de kaart Het Fruitcorso 2023 was een groot succes. Er was 16 september veel publiek in Tiel dat genoot van het mooie weer en prachtige wagens. Lees meer over: Zonnig Fruitcorso zet Rivierenland op de kaart
05 september 2023 Kom zaterdag 16 september naar het Fruitcorso Tiel Jaarlijks vindt in Tiel het Fruitcorso plaats. Dorpen en steden werken maanden aan hun praalwagens om in september hun creatie te tonen aan het hele land. Laat je 16 september verrassen en inspireren door de corso-wagens. Geniet van de feestelijke parade vol humor en verwondering. Lees meer over: Kom zaterdag 16 september naar het Fruitcorso Tiel
24 augustus 2023 Samenwerking met de regio's biedt kansen De regio's, Fruitdelta-Rivierenland in het bijzonder, werpen zich op om een bijdrage te leveren in de grote landelijke opgaven. Alle politieke partijen zijn in aanloop naar de verkiezingen benaderd met concrete voorstellen. Lees meer over: Samenwerking met de regio's biedt kansen
17 juli 2023 Acht projecten krijgen geld uit het Regionaal StimuleringsFonds Het dagelijks bestuur van de FruitDelta Rivierenland heeft aan acht projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met hun ideeën bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Rivierenland. Lees meer over: Acht projecten krijgen geld uit het Regionaal StimuleringsFonds
06 juli 2023 Huisvesting internationale werknemers Gemeenten, huisvesters en uitzendbureaus zetten zich via een convenant in voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. “Ook arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op fatsoenlijke huisvesting en een betrouwbare overheid.” Lees meer over: Huisvesting internationale werknemers
29 juni 2023 Meer vertraging A2, meer sluipverkeer door de dorpjes De maatregelen voor de A2 zijn op de lange baan geschoven. De Regio Rivierenland komt in actie. Lees meer over: Meer vertraging A2, meer sluipverkeer door de dorpjes
18 juni 2023 En we hebben ook nog de foto's nog Terugblik op de Kersenparty in het land van Maas en Waal. Lees meer over: En we hebben ook nog de foto's nog
11 juni 2023 Droogte en energie: grote uitdagingen in Rivierenland Rijksmedewerkers spraken betrokken partijen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland over grote uitdagingen in het Rivierengebied. Lees meer over: Droogte en energie: grote uitdagingen in Rivierenland
08 maart 2023 Woondeals Gelderland zijn ondertekend Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Op 8 maart zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder de woondeal Rivierenland. Ook de andere Gelderse regio's (Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe) bekrachtigden hun woondeal. De Gelderse woondeals moeten zorgen voor 104.000 nieuwe woningen in onze provincie. Lees meer over: Woondeals Gelderland zijn ondertekend
26 januari 2023 Woonmonitor Rivierenland gelanceerd In de Woonmonitor Rivierenland zie je via de laatst beschikbare cijfers hoe we er voor staan rondom bouwen en wonen in deze centraal gelegen regio. Wat zijn de bouwplannen, hoeveel sociale huurwoningen zijn en worden er gebouwd, hoe ziet de woningmarkt er uit, wat is de bevolkingssamenstelling, etc. Lees meer over: Woonmonitor Rivierenland gelanceerd
01 januari 0001 Het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland De provincie heeft de opdracht van het rijk aangenomen om de grote transitieopgaven op het gebied van wonen, landelijk gebied, natuur & stikstof, energie en klimaat te versnellen en te integreren. De provincie stelt daarom samen met de waterschappen en gemeenten en regio een regioarrangement op per regio. Lees meer over: Het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland