23 mei 2024 Terug

FoodNL EU-Verkiezingsdebat

Wij organiseerden op 23 mei, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, bij de HAS green academy in ’s-Hertogenbosch, het FoodNL EU-Verkiezingsdebat. Tijdens het debat met acht kandidaat-Europarlementariërs ging het over voedselzekerheid, voedselverspilling, voedsel en gezondheid en eiwittransitie. Het publiek bestond uit raadsleden, studenten, agrarische ondernemers en bestuurders en afgevaardigden van de vier voedselregio’s in FoodNL.

Kees van Rooij, voorzitter van FoodNL, heette welkom: “FoodNL is de samenwerking van AgriFoodCapital, FruitDelta Rivierenland, Greenport Venlo en Regio Foodvalley die richting geeft aan het voedselsysteem van de toekomst. Samen vormen wij het grootste aaneengesloten agrifood gebied in Europa met een exportwaarde van meer dan 15 miljard! Als FoodNL trekken we samen op richting Brussel op de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. We zoeken daarbij ook de samenwerking met andere regio’s in Europa.”

Aan de hand van prikkelende stellingen gingen de politici onder leiding van Aart van Cooten met elkaar in debat: ‘Voedselzekerheid moet topprioriteit hebben in Europa’, ‘De eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) gaat te traag’, ‘Inkomenssteun uit Brussel pas niet in een toekomstbestendig verdienmodel van boeren’ en ‘Humane gezondheid is een belangrijke pijler van de Europese voedselpolitiek.’ Tussendoor brachten ook HAS-studenten stellingen in.

Meegeven FoodNL memorandum

Na afloop van het debat overhandigde Servaas Stoop, bestuurslid van FoodNL en waarnemend voorzitter van Regio Rivierenland, een memorandum aan de kandidaten voor het Europarlement. Hierin vraagt FoodNL aan Brussel om:

  • Toegang tot fondsen, ondersteuning van regio’s en stimulering van kennis- en innovatieontwikkeling  om een duurzaam voedselsysteem te ontwikkelen;
  • Meer experimenteerruimte op gebied van circulaire veehouderij en het wegnemen van obstakels in insectenteelt om de ontwikkeling van een alternatieve eiwitsector te versnellen;
  • Maatregelen om gezond en duurzaam voedsel betaalbaar te houden.

In het memorandum staat ook wat de regio’s in FoodNL op dezelfde terreinen te bieden hebben voor Brussel.

Dank

Het was een levendig debat dat in goede sfeer werd gevoerd. Mede namens FoodNL danken wij iedereen die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt. Met speciale dank aan Eveline Herben (BBB), Willemien Koning-Hoeve (CDA), Christian van der Krift, PhD (Christenunie), Lara Sibbing (Groen links/PvdA), Ellen Putman (Partij voor de Dieren), Gijsbrecht Gunter (SGP), Bart Millenaar (VVD) en Ian Hendriks (Volt) en wensen hen veel succes op weg naar 6 juni 2024.

 

 

 

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”