14 november 2023 Terug

Uitstel verbreding A2: leefbaarheid en verkeersveiligheid onder grotere druk

Voor verbreding van de A2 op het traject Deil-Vught heeft het kabinet de komende jaren geen geld beschikbaar.

Ministerie: “Komende jaren geen financiële ruimte voor verbreding A2”

De verbreding van de A2 Deil-Vught belandt op de lange baan. Het kabinet heeft in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bevestigd dat er de komende jaren geen zicht op financiële ruimte voor verbreding is.
De regio is wél blij dat tijdens het overleg afspraken zijn gemaakt om tijdelijke bereikbaarheidsvoorzieningen te treffen. De regio is en blijft van mening dat verbreding van de A2 tussen Deil en Vught de beste oplossing is voor de aanpak van de fileproblematiek, het tegengaan van het sluipverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid van de dorpen langs de A2.

Druk op de leefbaarheid

Eerder liet de regio al weten aan de minister van I&W dat vertraging van de verbreding van de A2 voor deze regio geen optie is. De druk op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in veel dorpen langs de A2 is nu al hoog en wordt naar verwachting door de groeiende bevolking alleen maar groter. Dit gaat ten koste van het welzijn van onze inwoners en ten koste van het bedrijfsleven. Wij vinden dat onacceptabel. Regio Rivierenland zal er dan ook voor blijven lobbyen om, gezien de urgentie, de verbreding van de A2 op de agenda te houden en zo snel mogelijk naar voren te halen in de uitvoeringsagenda van het Rijk.

Solide maatregelen nodig

In afwachting van verbreding van de A2 zijn maatregelen op korte en middellange termijn noodzakelijk om de ergste nood te lenigen. Daarom maken Regio Rivierenland en de gemeenten langs de A2 zich sterk voor de inzet van een deel van het gereserveerde bedrag voor de verbreding in onze regio (het zogenoemde ‘restbudget’ van 122 miljoen euro). De maatregelen in dit ‘breed mobiliteitspakket’ richten zich vooral op alternatieven voor de automobilist op de A2. Deze alternatieven zorgen niet alleen voor ontlasting van de A2, maar dragen ook bij aan het versterken van de leefbaarheid. Mogelijke maatregelen zijn de uitbreiding van snelle fietsroutes, verbeteren van voorzieningen bij gebruik van openbaar vervoer, inzetten van gedragscampagnes en het opwaarderen/realiseren van carpoolplaatsen.

Kabinetsformatie

De regio hoopt dat bij de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november extra aandacht uitgaat naar het belang van een goede bereikbaarheid van regio’s. “Wij zullen dat straks actief en met grote klem onder de aandacht van de onderhandelende partijen brengen”, aldus Jacoline Hartman, wethouder van West-Betuwe en namens Regio FruitDelta Rivierenland lid van de Stuurgroep A2.

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”