05 december 2023 Terug

Gemeenteraden stemmen in met Regioarrangement FruitDelta Rivierenland

De gemeenteraden van Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel hebben het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland vastgesteld. In dit arrangement staan alle ruimtelijke opgaven van de regio (woningbouw, natuurontwikkeling, economie en recreatie, etc.). 

Ook beschrijft het document hoeveel ruimte daarvoor beschikbaar is en hoe hier de komende periode uitvoering aan wordt gegeven. Voor  Rivierenland gebeurt de uitvoering via de ‘Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland’, de integrale manier van werken om regionale opgaven – samen met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners – op te pakken en uit te voeren.

Een ruimtelijk perspectief en samenwerkingskader

De inhoud van het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland is niet nieuw; het bestaat uit ruimtelijk beleid dat de regiogemeenten al eerder vaststelden, maar dat nu op verzoek van de provincie Gelderland is gebundeld. Op basis hiervan is een doorkijk gemaakt naar welke regio we willen zijn/blijven voor de periode tot 2030 en een doorkijk naar 2050. Het agendeert wat overheden partners te doen hebben en heeft als doel om de verschillende ruimtelijke transitieopgaven te realiseren, integreren en te versnellen. Het Rijk vroeg alle provincies een “ruimtelijk voorstel” te maken. De provincie Gelderland besloot dit via “regioarrangementen” te doen.

De afgelopen periode is voor iedere regio in Gelderland een regioarrangement opgesteld. Op 5 december heeft het College van Gedeputeerde Staten deze arrangementen vastgesteld. Eind dit jaar worden deze als “Ruimtelijk voorstel van Gelderland” naar Den Haag gestuurd. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden in Provinciale Staten van de provincie Gelderland.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft in het “Ruimtelijk voorstel van Gelderland” voor iedere regio een aantal opgaven benoemd waarover de provincie de komende periode met het Rijk wil overleggen. FruitDelta Rivierenland heeft in een brief aan het College van GS en aan Provinciale Staten van Gelderland aangegeven verrast te zijn over de keuze waarbij de regio niet betrokken is geweest en waarover eerst binnen de regio het gesprek moet worden gevoerd.

Uitvoering via Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland
De regiogemeenten besloten eerder al om voor verschillende regionale opgaven lokaal vastgesteld beleid samen te voegen, zoals de energiestrategie, de woonopgave en de onderwijs- en arbeidsmarkt. Om deze regionale opgaven uit te kunnen voeren, is steeds vaker een integrale aanpak nodig. Daarvoor is de ‘Gebiedsagenda FruitDelta Rivie-renland’ opgesteld, die begin 2024 door alle gemeenteraden wordt besproken. Deze gebiedsagenda is een integrale manier van werken om de regionale opgaven, samen met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeks-instellingen en ondernemende inwoners, uit te voeren. Dat gebeurt aan zogeheten ‘opgavetafels’. Afspraken over de uitvoering van het regioarrangement zullen worden gemaakt in de vorm van gebiedsprogramma’s, waarin de agenderende opgaven verder worden uitgewerkt.

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”