17 juli 2023 Terug

Acht projecten krijgen geld uit het Regionaal StimuleringsFonds

De gehonoreerde projecten hebben een gezamenlijke projectomvang van 663.570 euro en hebben samen een toekenning van 173.184 euro ontvangen. Voor iedere euro uit het RSF komt bijna 3 euro elders vandaan.

Hans Beenakker, voorzitter van de Economic Board (EB): “Ondernemers in onze regio laten een krachtige maatschappelijke betrokkenheid zien. De innovaties uit deze RSF-ronde kunnen echt een verschil voor de regio maken. In deze ronde was vooral de agribusiness goed vertegenwoordigd. In overleg met de EB willen we voor de 2e ronde van dit jaar inloopgesprekken tussen aanvragers en EB-leden organiseren. Dit met als doel om aan de voorkant een zo duidelijk en helder mogelijk voorstel in behandeling te kunnen nemen. Ook bieden de gesprekken nadrukkelijk de mogelijkheid tot het stellen van vragen en kan er vanuit de EB advies gegeven worden. De gesprekken zullen georganiseerd worden op drie verschillende plekken in de regio.”

 

Beoordeling

De Economic Board heeft de projecten beoordeeld op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling. Daarnaast moesten de projecten ook bovengemiddeld scoren op één of meer van de 19 opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.

Hans Beenakker: “Het RSF is één van de regionale instrumenten om ontwikkeling en innovaties aan te jagen naast een innovatieversneller en mobiliteitsfonds. Ook zijn er gemeentelijke instrumenten waarvoor een gemeentelijk loket of de desbetreffende ambtenaar benaderd kan worden. “

Van de acht gehonoreerde projecten zijn er drie die haalbaarheid van een idee nader onderzoeken. De andere vijf zijn uitvoeringsprojecten.

 

Titel
Aanvrager
Beoogd eindresultaat

1. Beleef, Bouw & Proef           

Corsoclub Buren - Opijnen

Naast het educatieprogramma rondom voedsel producten en verwerking zal tijdens het corsoweekend voor het grote publiek de producten van de corsowagen gekookt en gegrild worden tot lekkernijen (foodtruck).

2. Biobommel  

Stichting Rivierenland Van Morgen (SRVM) - Haaften

Vergisting van dagverse mest waardoor de ammoniak en methaanuitstoot in de stal sterk worden gereduceerd. Dit resulteert in de productie van groen gas.

3. Terra Rangers ipv Glyfosaat in fruit

Fruitteeltbedrijf Menso Tijssen - Altforst

Een nieuwe machinale oplossing om onkruid in de zwartstrook onder de bomen mechanisch te verwijderen.

4. Tree Wrapper

Damcon B.V. - Opheusden

Een automatische tree wrapper die het mogelijk maakt een boom of struikgewas op te pakken en te verpakken.

5. Visualisatie en interpretatie Fielddata laanboomteelt

Tribum B.V. - Kesteren

Met behulp van Artificial Intelligence inzichtelijke datamodellen obv GPS-plantgegevens, groeimetingen, weergegevens, irrigatie- en bemestingstoepassingen.

Projecten ‘Onderzoek naar haalbaarheid’

 

 

1. Haalbaarheidsstudie Phalaenopsis in Klimaatcellen

CJ Orchids BV - Gameren

Het telen in een klimaatcel onder gecontroleerde omstandigheden met de mogelijkheid om in twee (of meerdere) lagen te telen.

2 Verkenning Kenniswerkplaats Laanbomen

Tree Centre Opheusden - Opheusden

Meerjarig onderzoeksprogramma  natuurinclusieve boomteelt dat vorm krijgt in een Kenniswerkplaats Laanbomen.

3. Verkenning van een triple-P landschapswaarderingsmodel

De coöperatieve Betuwse Fruitmotor - Culemborg

Het ontwikkelen en valideren van een ‘triple P’  landschapswaarderingsmodel gericht op een natuurinclusieve fruitteelt.

 

Alternatief voor glyfosaat

Een van de gehonoreerde uitvoeringsprojecten is ‘Terra Rangers’ dat door het fruitbedrijf van Menso Tijssen wordt uitgevoerd. De heer Tijssen: “Er wordt nu nog onkruid gespoten met glyfosaat. Dit staat maatschappelijk onder druk. Daarom zijn telers op zoek naar alternatieven. Maar ze zijn nog wel afwachtend welke optie de beste zal zijn. De ‘Terra Ranger’ van Perfect van Wamel moet worden getest en verbeterd in de praktijk. Met de RSF-bijdrage kunnen we daarmee aan de slag.”

 

Voeding door de acht gemeenten

Het Regionaal Stimuleringsfonds wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel brede welvaart in de regio te stimuleren. De fondsdonatie per gemeente betreft  2 euro per inwoner. In totaal is er jaarlijks bijna 500.000 euro beschikbaar. Er komt in het najaar 2023 een volgende ronde om projecten in te dienen met 16 september, Fruitcorso, als startdatum.

Meer nieuws
16 mei 2024 Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat het Rijk structureler en langjariger met regio’s gaat samenwerken. Dat bleek donderdag 16 mei tijdens het Commissiedebat Regio’s en grensoverschrijdende samenwerking in de Tweede Kamer. Lees meer over: Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's
16 mei 2024 Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat Wij organiseren, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, op donderdag 23 mei 2024 het FoodNL EU Verkiezingsdebat. Het thema van dit debat is ‘Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst’. Lees meer over: Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat
21 april 2024 Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag Op vrijdag 19 april jl. brachten bijna veertig burgemeesters en wethouders, samen met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en onze regiogedeputeerde Harold Zoet, een bezoek aan Den Haag. Lees meer over: Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag