09 oktober 2023 Terug

Pilot versnellen procedures en proces woningbouw

De pilot start in Rivierenland omdat deze regio in de Woondeal 2022-2023 regio Rivierenland het versnellen van procedures en proces als een van de speerpunten heeft benoemd.

Pilot gestart om procedures woningbouw te versnellen

Provincie Gelderland start samen met bijna alle gemeenten in de regio Rivierenland een pilot om procedures en processen rondom woningbouw te versnellen. Ook ontwikkelaars en corporaties zijn aangehaakt op deze pilot. Op 12 oktober besloten de betrokken partijen hiermee van start te gaan.

Met de pilot doen betrokkenen ervaring op met het versnellen of verkorten van de voorfase van het proces en de omgevingsplanprocedures. Waar het proces van planvorming tot bouw nu zo’n 10 jaar kan duren, kan dit met het versnellen in 3 tot 4 jaar tijd, en zonder bezwaar zelfs nóg sneller.

Versnelling speerpunt in Rivierenland

De pilot start in Rivierenland omdat deze regio in de Woondeal 2022-2023 regio Rivierenland het versnellen van procedures en proces als één van de speerpunten heeft benoemd. Ook is het realiseren van 400 flexwoning één van de sleutelprojecten in de woondeal. Deze pilot vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de Woondeal, voor zowel reguliere- als flexwoningen.

Hoe procedures en proces versnellen?

In de pilot gaan provincie, regio, gemeenten en woningcorporaties samen kijken waar ze procedures kunnen stroomlijnen en/of gelijktijdig of kort na elkaar kunnen laten verlopen. Daarnaast wordt onderzocht hoe kan worden versneld in het voortraject, de planvorming richting de ruimtelijke procedures. Bij zaken als  gemeentelijke kaders, rekenen, tekenen, onderzoeken, participatie (met inspraak voor woningzoekenden), standaardiseren van bouweisen en het juridisch vastleggen van afspraken wordt gekeken welke mogelijkheden voor versnelling er zijn. Besluitvorming wordt meer gelijktijdig en in samenhang uitgevoerd. Door het voorwerk goed en efficiënt te doen, hopen we te kunnen versnellen en minder vertraging op te lopen in procedures. Daarbij is het ook belangrijk om ruimtelijke knelpunten zoals netcongestie, infrastructuur en stikstof tijdig inzichtelijk te hebben. De provincie levert voor deze pilot kennis en expertise. Per project wordt gekeken wat de hulpvraag is en welke mogelijkheden er zijn, waarop de inzet wordt aangepast.

Wat levert de pilot op?

Deze aanpak zorgt voor concrete ondersteuning van woningbouwprojecten(en), en de versnelling van woningbouwproject(en) met zowel reguliere- als flexwoningen. Ook vergroot het kennis en kunde en een bevordert het samenwerking binnen de regio. We vinden het namelijk van belang dat geleerde lessen ook binnen de regio gedeeld worden om zo meer ervaring op te doen. De gemeente houdt de regie over het project. De regio vormt de spin in het web waar bestuurders en ambtenaren ervaringen delen.

Na uitvoering van de pilot kan de expertise ook worden uitgebreid naar andere projecten en regio’s.

 

 

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”