21 mei 2024 Terug

Provincie Gelderland investeert in Groenblauw Raamwerk voor Regio Rivierenland

Provincie Gelderland investeert in Groenblauw Raamwerk voor Regio Rivierenland

De Provincie Gelderland heeft (10 april jl.) een subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een visie en handelingsperspectief op een Groenblauw Raamwerk Rivierenland. In  een samenwerking tussen de Provincie Gelderland, FruitDelta Rivierenland, het Waterschap Rivierenland, de acht regiogemeenten en het vooraanstaande bureau Feddes/Olthof, wordt sámen met de partijen in het gebied gewerkt aan een mooie toekomst voor Rivierenland. De uitvoering van de Gebiedsagenda van Regio Rivierenland is hierbij de onderliggende gedachte.

Deze visie is een cruciale stap naar een mooie toekomst voor Rivierenland. Een Rivierenland waar woningbouw, bedrijvigheid, energie en waterbeheer naadloos samensmelten met behoud en zelfs bevordering van de biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit en klimaatrobuustheid. Het Groenblauw Raamwerk zal de kern vormen van de integrale benadering van al deze opgaven, door haar unieke focus op de unieke groenblauwe kwaliteiten van onze regio. De groenblauwe dooradering en biodiversiteit van het gebied met haar rivieren met uiterwaarden en dijken, het kleinschalige hoge en droge landschap van de oeverwallen en de ruime open en natte kommen met oude weteringen en greppels, vormt juist de basis van het landschap. Daarnaast worden ook kansen om de visie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen in beeld gebracht.  

Het Groenblauw Raamwerk is een vervolg op én uitwerking van het project ‘Gonzend Rivierenland’, uit de RegioDeal ‘Versterken Landschap en Biodiversiteit’. Het is een  mooie samenwerking, gedreven door de gezamenlijke ambitie voor de verbetering van de Brede Welvaart in de regio Rivierenland. Deel uit maken van een duurzamere, groenere, en meer bloeiende toekomst is wat wij graag voor alle burgers in Rivierenland willen bereiken. De eerste stappen zijn gezet!

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”