21 april 2024 Terug

Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag

Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag

Op vrijdag 19 april jl. brachten bijna veertig burgemeesters en wethouders, samen met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en onze regiogedeputeerde Harold Zoet, een bezoek aan Den Haag.

Wij organiseerden de reis om de zichtbaarheid van Regio Rivierenland te vergroten en met ministeries en brancheorganisaties te spreken over onze regionale opgaven en het belang van een vruchtbare en structurele samenwerking. Dat is belangrijk om de brede welvaart te versterken van onze inwoners en ondernemers. Wat zijn die opgaven? Hoe kunnen wij elkaar helpen? Wat hebben wij van elkaar nodig? En hoe gaan wij daar de komende tijd vorm en inhoud geven? Daarover ging het tijdens deze regioreis.

Wij startten het bezoek, na een voorspoedige busreis die werd verzorgd door Krol Reizen uit Tiel, met een ontbijtbijeenkomst met Michel Visser, directeur Bestuur, Financiën en Regio’s, Natalie Burgers, Programmadirecteur Regio Deals en met dealmaker Willemien Vreugdenhil van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij spraken over de samenwerking tussen rijk en regio en hoe wij die samenwerking de komende periode kunnen versterken. Het leverde een aantal mooie ‘kapstokjes’ op om het gesprek de komende tijd voort te zetten.

Michel Visser complimenteerde ons met onze komst naar Den Haag en het initiatief om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek ging onder andere over het Adviesrapport Elke Regio Telt en de regio’s die door het kabinet als pilotregio’s zijn aangewezen. Vanuit Regio Rivierenland vroegen wij aandacht voor het belang dat élke regio telt (en niet wélke regio telt…). Wij gaven in dat licht aan dat wij de komende periode een eigen kansenagenda willen opstellen en hierover graag met het rijk in gesprek willen.

Tenslotte vertelde Servaas Stoop, burgemeester van West Betuwe en vicevoorzitter van Regio Rivierenland, dat wij na het succes van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland 2020-2023 opnieuw een aanvraag willen indienen. De komende maanden vullen wij deze aanvraag samen met het Rijk, de provincie Gelderland, de regiogemeenten en onze samenwerkingspartners in. Onze aanvraag zal zich richten op het toekomstbestendig wonen, ondernemen en leven in onze unieke regio. Om dit te onderstrepen, bood Servaas Stoop een nu nog lege aanvraag aan, maar met de belofte eind oktober een met partners gevulde aanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ondernemers- en vestigingsklimaat

Vervolgens brachten wij – samen met “onze” Kenny van Oort (voorzitter VNO-NCW Midden/Rivierenland) en Tjerry Verhoeven (regiomanager van VNO-NCW Midden) – een bezoek aan het hoofdkantoor van VNO-NCW & MKB Nederland. Wouter-Jan Brookman, Ramona van den Bosch, Willem van Toor en Christian Lorist vertelden ons over de recent gepubliceerde update van de koers van VNO-NCW en MKB Nederland dat de titel ‘Naar een sterker NL’ heeft gekregen. Willem van Toor praatte ons bij over een onderwerp dat ook van groot belang is voor ónze regio: water.

De wethouders Ed Goossens (Zaltbommel) en Dave Verbeek (Tiel) vertelden over het vestigings- en het ondernemersklimaat in FruitDelta Rivierenland. Wethouder Stefan van Someren (Neder-Betuwe) deed dat over de grote behoefte aan energie en de innovatieve mogelijkheden die er zijn (en door ondernemers op Bedrijvenpark Medel in Tiel worden uitgetest).

Wij concludeerden dat het goed is elkaar blijvend te informeren over de grote opgaven van onze regio, ook ten aanzien van de bereikbaarheidsopgave en de gevolgen daarvan voor ondernemers.

Ruimtelijke opgaven

Wij gebruikten de lunch bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in hun statige pand Willemshof aan de Nassaulaan. Wij hadden een vruchtbaar gesprek met Albert Vermuë (directeur Leefomgeving), Eppy Boschma (teamleider Leefomgeving) en Marieke Hebbenaar (bestuursadviseur).

Michiel Alexander de Raaf, wethouder in de gemeente Maasdriel en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, lichtte de ruimtelijke opgaven van FruitDelta Rivierenland toe, stond stil bij de zogenoemde spuitzonering (de wettelijke afstand tussen fruit- en laanboomgaarden en woningbouw) en vroeg hoe de VNG aankijkt tegen het Adviesrapport Elke Regio Telt en het kabinetsvoornemen te starten in tien regio’s (die vooral langs de grens liggen).

Wij vertelden ook de VNG dat wij van plan zijn een eigen kansenagenda te maken en vroegen de VNG ons daarbij te helpen.

Tijdens de lunch had regiogedeputeerde Harold Zoet zich bij het gezelschap aangesloten en was eveneens enthousiast over het initiatief om als regio zichtbaar te zijn in Den Haag. Hij vertelde de VNG hoe provincie en regio op tal van terreinen samen optrekken om deze ‘verborgen parel van Gelderland’ te versterken. In het belang van inwoners en ondernemers.

Oudste regeringscentrum van de wereld

Voordat wij naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liepen, bezochten wij het Informatiecentrum Renovatie Binnenhof. Projectleider Monique van der Bijl vertelde ons over de grootscheepse renovatie van het Binnenhofcomplex, het oudste regeringscentrum van de wereld. Een bijzondere plek waar al 800 jaar geschiedenis wordt geschreven.

Een (on)bereikbare regio

’s Middags brachten wij een bezoek aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Wij spraken er met Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit, Carla Zuiderwijk, coördinerend beleidsmedewerker, en Marijn van der Wagt, coördinator Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

Hans Martijn Ostendorp, burgemeester van de gemeente Buren en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van FruitDelta Rivierenland, stond stil bij de algemene bereikbaarheidsopgaven van onze regio. De wethouders Ed Goossens (Zaltbommel) en Jacoline Hartman (West Betuwe) zoomden in op de gevolgen van het kabinetsbesluit om de A2 tussen Deil en Vught (de eerstkomende jaren) niet te verbreden. Het sluipverkeer neemt toe, de bereikbaarheid neemt af en uit onderzoek is gebleken dat dit grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de regio, in het bijzonder voor de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe.

Kees van der Burg vertelde, mede naar aanleiding van alle bijdragen, opnieuw doordrongen te zijn van het feit dat een groot aantal belangrijke vervoerscorridors in Regio Rivierenland ligt: de A2, A15, Betuweroute, de grote rivierenland, etc. “Het belang van Regio Rivierenland voor het nationale wegennetwerk is mij helemaal helder.” Hij deed de suggestie om de problematiek in een integraal perspectief te plaatsen met een scherp beeld van de ruimtelijke opgaven en hoe bereikbaarheid daaraan kan bijdragen. Het door de regio geopperde idee van een Taskforce A2 leek hem een goed idee. “Laten we bekijken hoe dit dan wordt georganiseerd.” Daarnaast gaf hij aan dat “het niet zo is dat de A2 straks achteraan de rij moet aansluiten als wordt besloten dat de aanleg van nieuwe infrastructuur weer in gang te zetten.” Wij spraken af dat wij het huiswerk gaan maken en dat wij op basis daarvan het gesprek voortzetten.

ANWB

Het bezoek aan Den Haag eindigde bij het hoofdkantoor van de ANWB. Wij spraken met Josje Majoor en Peter Leonhart onder andere over de benodigde ruimte voor de recreatie vanwege de groei van de bevolking. Dat is 65.000 hectare. Dat is een complexe opgave omdat de ruimte schaars is en de opgaven veel (de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen, de energietransitie, etc.). Het project “Levende rivieren”, waarbij rivieroevers voor dagrecreatie worden ingericht, zou in FruitDelta Rivierenland een oplossing kunnen zijn. Wij gaan hierover de komende periode verder in gesprek.

Wij kregen onder leiding van Paco Visser en ‘filestem’ Arnoud Broekhuis een rondleiding bij de Alarm- en Verkeerscentrale en waren onder de indruk van alle hulpvaardigheid die vanuit het hoofdkantoor in Den Haag wordt verricht om gestrande reizigers of vakantiegangers weer ‘op weg’ te helpen. Wij ontmoetten bij de Verkeerscentrale ook die ándere bekende ‘filestem’ van Nederland, Heleen de Geest.

Na een regiodiner keerden wij, vól indrukken en vól ambitie om met elkaar een vervolg te geven aan onze ontmoetingen en gesprekken, terug naar de regio.

Dank

Graag bedanken wij het Ministerie van BZK (Michel Visser, Natalie Burgers en Willemien Vreugdenhil), VNO-NCW & MKB Nederland (Wouter-Jan Brookman, Ramona van den Bosch, Willem van Toor, Christian Lorist), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Albert Vermuë, Eppy Boschma, Marieke Hebbenaar en Jolanda Broekhuis-Baaten), het Informatiecentrum Renovatie Binnenhof (Monique van der Bijl en haar team), het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Kees van der Burg, Carla Zuiderwijk, Marijn van der Wagt) en de ANWB (Josje Majoor, Peter Leonhart, Paco Visser, Arnoud Broekhuis en Heleen de Geest) voor hun gastvrijheid en voor de goede gesprekken die wij hadden. Wij zetten dit de komende tijd graag voort.

Meer nieuws
16 mei 2024 Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat het Rijk structureler en langjariger met regio’s gaat samenwerken. Dat bleek donderdag 16 mei tijdens het Commissiedebat Regio’s en grensoverschrijdende samenwerking in de Tweede Kamer. Lees meer over: Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's
16 mei 2024 Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat Wij organiseren, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, op donderdag 23 mei 2024 het FoodNL EU Verkiezingsdebat. Het thema van dit debat is ‘Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst’. Lees meer over: Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat
Logo Leader 4 april 2024 LEADER-programma in Rivierenland gaat van start met eerste informatieavond Vanaf 1 mei kan er in Rivierenland een beroep worden gedaan op subsidie via het Europese programma LEADER. Dat betekent groen licht voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun innovatieve plannen voor plattelandsprojecten voor te leggen aan LEADER. Dit kan tijdens de eerste inspiratie- en informatieavond op woensdag 22 mei bij De Lingeborgh in Geldermalsen. Lees meer over: LEADER-programma in Rivierenland gaat van start met eerste informatieavond