22 januari 2024 Terug

Tweede Kamer heeft oog voor fileproblematiek A2 Deil-Vught

Op 22 januari debatteerde de Tweede Kamer met demissionair minister Harbers en demissionair staatssecretaris Heijnen over het meerjarenprogramma voor de weg en het spoor. Wethouder Roy Geers (van ’s-Hertogenbosch), wethouder Jacoline Hartman (van West Betuwe) en wethouder Toine Nettenbreijers (van Maasdriel) waren bij het debat aanwezig.

Tijdens het debat was er veel aandacht voor het besluit van demissionair minister Harbers om het geld voor de aanleg van nieuwe wegen te gebruiken voor beheer en onderhoud van bestaande wegen. Dat is óók belangrijk, maar veel Kamerleden zijn bang dat als de uitgestelde zeventien projecten straks wél kunnen worden uitgevoerd, er geen geld meer is om dat te doen. Zij drongen er op aan om de projecten op de zogenoemde MIRT-lijst te laten staan en de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe projecten in de toekomst worden beoordeeld en geprioriteerd (dat betekent: welke knelpunten kunnen als eerste worden opgepakt). Hierbij keken verschillende Kamerleden ook naar het adviesrapport “Elke Regio Telt” waarin ‘Den Haag’ wordt opgeroepen om investeringen – ook voor bereikbaarheid – eerlijker over het land te verdelen.

Voorafgaande aan het debat spraken wij met de Kamerleden Olger van Dijk (NSC) en Hester Veltman-Kamp (VVD) die beiden lieten weten dat projecten als de verbreding van de A2 “vanwege de stijgende files en het toenemende sluipverkeer gewoon op de MIRT-lijst moeten blijven staan.”
Ook andere Kamerleden besteedden aandacht aan de problemen op de A2 tussen Deil en Vught, zoals Hidde Heutink (PVV) en Eline Vedder (CDA).

 

Motie Grinwis-Van Dijk
Tijdens het debat dienden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Olger van Dijk (NSC) een motie in over de A2 tussen Deil, Den Bosch en Vught waarin het kabinet wordt opgeroepen “zo spoedig mogelijk samen met de regio maatregelen op het onderliggend wegennet in kaart te brengen om de verkeersveiligheid te waarborgen, waaronder bij de op- en afritten van de A2, en, bij voorkeur, voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 2024 te bepalen of de A2 Deil-Den Bosch-Vught in aanmerking komt voor alternatieve aanwending van de gereserveerde middelen.”

Wij zijn blij met deze motie omdat het ons, samen met het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant, in staat stelt om de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de dorpen langs de A2 in kaart te brengen en met elkaar te overleggen welke alternatieve maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en hoe dat wordt bekostigd.

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”