27 september 2023 Terug

Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag?

De Regio FruitDelta aan de Tweede Kamer: "Woensdag 27 september 2023 debatteert u tijdens het Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting met demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge.
Graag wijzen wij u met het oog op dit commissiedebat op een aantal belangrijke randvoorwaarden om de woningbouwopgave in FruitDelta Rivierenland (12.940 woningen tot 2030) uit te kunnen voeren."

Brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

Woensdag 27 september 2023 debatteert u tijdens het Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting met demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge.
Graag wijzen wij u met het oog op dit commissiedebat op een aantal belangrijke randvoorwaarden om de woningbouwopgave in FruitDelta Rivierenland (12.940 woningen tot 2030) uit te kunnen voeren. Wij staan hierin trouwens niet alleen; dit geldt voor álle regio’s in de provincie Gelderland.

Samenvatting

  • FruitDelta Rivierenland (250.000 inwoners, centraal gelegen in het midden van Nederland, op het strategische knooppunt van kennis- en vervoerscorridors) wil bijdragen aan het oplossen van de woningbouwopgave. In de Woondeal 2022-2030 Rivierenland is daarom afgesproken tot 2030 12.940 woningen te bouwen.
  • Om nieuwe woningen te kunnen bouwen is, met stip bovenaan, uitbreiding van de netcapaciteit nodig.
  • Tegelijkertijd kunnen wij geen nieuwe woningen bouwen als niet óók wordt voorzien in stikstofruimte, versterking van de bereikbaarheid (over de weg en met het OV), oplossingen voor onrendabele toppen én ambtelijke capaciteit om deze woningbouwplannen voor te bereiden en uit te voeren. Voor FruitDelta Rivierenland is ook de huidige spuitzonering een belemmerende factor.
  • Voor wat betreft de behoefte aan ambtelijke capaciteit vragen wij de minister om – samen met ons – te zoeken naar oplossingen (bijvoorbeeld door de inzet van kennisteams, flexpoolers, etc. én meer uitvoeringstijd) om deze woningbouwopgave daadkrachtig uit te kunnen voeren.
Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”