26 januari 2023 Terug

Woonmonitor Rivierenland gelanceerd

Op het congres Wonen en Bouwen van 26 januari 2023 lanceerden gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Ans Mol de Woonmonitor regio Rivierenland. In deze monitor zie je via de laatst beschikbare cijfers hoe we er voor staan rondom bouwen en wonen in onze regio. Wat zijn de bouwplannen, hoeveel sociale huurwoningen zijn en worden er gebouwd, hoe ziet de woningmarkt er uit, wat is de bevolkingssamenstelling etc.? Op dit en meer geeft de Woonmonitor inzicht.

Een middel om de grote bouwopgave te halen
Gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Ans Mol drukten op een grote rode knop om de woonmonitor te lanceren. Kerris: ‘We hebben grote ambities in deze regio. We willen 13.000 woningen bouwen tot en met 2030. Daarbij moeten we werken aan meer betaalbare woningen, de verduurzaming van onze woningvoorraad en de huisvesting van aandachtsgroepen. De woonmonitor helpt ons om tijdig bij te sturen.’

Durven en gunnen
Riek Bakker, gerenommeerd stedenbouwkundige en hoofdspreker op het congres Wonen en Bouwen gaf nog verdere inspiratie om onze grote opgave te halen. Zij hield een lofrede op durf, creativiteit en samenwerken aan de voorkant.
‘De opgave ligt er, de ambitie is uitgesproken. Nu komt het er op aan. Wat durven jullie met elkaar, wat gunnen jullie elkaar? Zorg dat je elkaars denkwijze leert begrijpen en elkaar leert vertrouwen. Want dit is een schitterend gebied, hou dat zo en ga voor kwaliteit. Niet alleen kwaliteit van wonen, maar ook van leven.’

De woonmonitor is ontwikkeld in samenwerking tussen de Regio Rivierenland, de regiogemeenten, de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR) en provincie Gelderland voor alle partijen die betrokken zijn bij het woonbeleid in de regio: bestuurders, beleidsmakers, stakeholders en andere belangstellenden. Ook de financiële bijdrage van de RegioDeal FruitDelta Rivierenland heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de monitor.

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”