Terug

Ambities en opgaven

Agribusiness
Excelleren in Europa als thuismarkt: renderende innovatieve ketens binnen de glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt.

Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven
Verduurzaming van een krachtige banenmotor door inzet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem, met focus op stimuleren van vitale werklocaties in de regio.

Recreatie & Toerisme
Regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers en inwoners. Zodanig dat er jaarrond een optimale balans ontstaat tussen aan aanbod van vraaggestuurde vrijetijdsbeleving, de toeristische druk en de draagkracht van de omgeving.