Terug

Governance van FruitDelta

FruitDelta, het platform

FruitDelta Rivierenland is een platform (samenwerkingsverband) waarin de overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemende burgers (de vijf O’s) samenwerken om de brede welvaart in de regio te versterken. Namens de overheid zit onder meer Regio Rivierenland (een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten) in dit platform.

FruitDelta, het merk

FruitDelta is de naam waarmee we ons zichtbaar maken. Naar onze eigen regio, naar Nederland maar ook internationaal. In die naam staat ‘Fruit’ letterlijk voor een bekend product uit onze regio en in figuurlijke zin voor de opbrengsten van de belangrijke economische sectoren. ‘Delta’ staat voor het unieke, centraal gelegen rivierenlandschap.

Samen FruitDelta

In FruitDelta Rivierenland werken de vijf O’s samen aan complexe opgaven in onze regio. We willen Rivierenland laten opbloeien tot een regio met brede welvaart voor iedereen die er woont, werkt en leert.
Om die uitdagingen op te pakken gaan we vroegtijdig met elkaar in gesprek. Hierdoor herkennen we in een vroeg stadium ieders belangen en kunnen we samen een oplossing ontwikkelen. Door opgaven in samenhang op te pakken, kunnen wij beter de regio-brede kansen grijpen, efficiënter knelpunten aanpakken en sneller en makkelijker financiering krijgen.