DJI 0273
Terug

FruitDelta Gebiedsagenda

 

De FruitDelta Gebiedsagenda is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio integraal te kunnen aanpakken. Dat doen wij in samenwerking met ondernemers, organisaties, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en overheden.

De Gebiedsagenda formuleert de maatschappelijke opgaves, gezamenlijke visie en ambities tot 2030 voor Rivierenland.

Lees meer