Terug

FruitDelta Gebiedsagenda

 

De FruitDelta Gebiedsagenda is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio integraal te kunnen aanpakken. Dat doen wij in samenwerking met ondernemers, organisaties, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en overheden.

De Gebiedsagenda formuleert de maatschappelijke opgaves, gezamenlijke visie en ambities tot 2030 voor Rivierenland.

Lees meer