Terug

Geothermische warmtebron en warmterotonde


Engie & Hydreco Geomec zetten in op de ontwikkeling van een warmtebron, de realisatie van (delen van) warmtenetten en een warmterotonde voor uitkoppeling van warmte naar glastuinbouw en woningbouw. Betrokken partners zijn gemeente Zaltbommel, Energie Samen Rivierenland, Glastuinbouwpact en Greenport Gelderland.

Een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor de tuinbouw is een grote opgave. Het ontwikkelen van alternatieven voor de bestaande (gasgestookte) wkk-installaties (warmtekracht koppeling) is een grote uitdaging. Het gaat hier om het samenhangend oplossen van zowel de behoefte aan elektra, CO2 als warmte.

NB. De gelden van dit project zijn (in overleg) overgebracht naar de RES.