Terug

Multimodaal vervoer: kansen voor water


Logistics Valley wil een modal shift in container-volume van de weg naar het water (via de bargeterminals) in de regio Rivierenland aanjagen. Modal shift van weg naar water kan in onze regio, omdat we waterwegen en terminals ruimschoots beschikbaar hebben. Daarmee vermindert de belasting van de snelwegen A15 en A2 en wordt bijgedragen aan verduurzaming via CO2-reductie.

Website Logistics Valley