Terug

Regionale Woonmonitor Rivierenland


Regio Rivierenland ontwikkelt een regionale woonmonitor met actuele data over de regionale woningmarkt en woningbouwplannen als basis voor adaptief programmeren met daarin speciale aandacht voor kwetsbare groepen op de woningmarkt. De regionale woonmonitor maakt het mogelijk om snel en adequaat op ontwikkelingen in de woningmarkt te reageren.

De Woonmonitor