Terug

Rivierbeleving


De rivieren en recreatieplassen worden beter beleefbaar voor inwoners en toeristen door het ontwikkelen van riviereigen DNA profielen en in te zetten op verbetering van fysieke verbindingen, kwaliteitsimpulsen en nieuw aanbod langs de rivieren. Er wordt ingezet op realisatie van een kanorouteplan over de Linge, gebiedsontwikkeling bij recreatiegebied de Zandmeren, en een haalbaarheidsstudie naar een fiets- en wandelverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal.

De verschillende projecten lieden tot een rivieren DNA profiel van de Linge, Waal en Maas die tot één Rivierenland rivier DNA leidt. Regio Rivierenland is trekker van het project samen met de deelnemende gemeenten en provincie Gelderland.