Terug

Samenwerkende gemeenteraden


De gemeenteraden zijn het kruispunt van de lokale democratie, waar burgers, bestuur en de vertegenwoordigers daartussen samenkomen. Met behulp van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland worden bestaande initiatieven verrijkt en ondersteund om te bepalen hoe de democratische legitimiteit van gemeenteraden verhoogd kan worden.

Doelstelling is dat de tevredenheid van de gemeenteraden over de invloed op verlengd lokaal bestuur in de vorm van de gemeenschappelijke regelingen is gestegen. De griffies van de deelnemende gemeenten zijn hierbij kartrekker.