Terug

Slot Loevestein en Munnikenland


Rijksmuseum Slot Loevestein en het Natura-2000 gebied Munnikenland in samenhang op toeristisch-recreatief gebied worden doorontwikkeld vanuit een integrale benadering van natuur, water en cultuur. Het verrijken van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten en op niveau brengen van de voorzieningen, zodat een aantrekkelijke visitorhub  ontstaat.

Het plan is ambitieus en bestaat uit 5 fases, waarvan de eerste 4 fases verdiepend onderzoek betreffen. Dit verdiepend onderzoek is randvoorwaardelijk voor verdere ontwikkeling en wordt (deels) vanuit de Regio Deal uitgevoerd.

Website Slot Loevestein