Terug

Smart Grid Glastuinbouw


Op clusterniveau (12-18 bedrijven in Brakel) realiseren van energiebesparing en vermijding van CO2 uitstoot door een onderlinge uitwisseling van energiestromen en het realiseren van een gemeenschappelijke basis om innovaties toe te passen. Onderdelen van de innovaties zijn het balanceren van het gebruik en onderzoek naar de opslag van energie (accu’s). Tuinders zijn zelf in de lead.