Terug

Versnelling klimaatadaptatie Gemeenten

De 8 gemeenten van Regio Rivierenland ontwikkelen een gezamenlijk plan om de uitvoering van de Regionale klimaatadaptatie strategie (RAS) op lokaal niveau te versnellen. In dit plan worden concrete projecten gericht op klimaatadaptatie versneld. Over-Betuwe is trekker van het project.