Terug

Versnelling Regionale energie strategie

De energietransitie is een brede en integrale opgave. In het kader van de Regio Deal en het versnellen van de Regionale Energie Strategie wordt ingezet op:

  • Realisatie van een community hub (het realiseren van een app en website voor inwoners voor het informeren, betrekken en raadplegen over energietransitie op straat, buurt, dorp/stad niveau).
    Ontwikkelen van 3 Living Labs waarin door (technische) innovatie een wezenlijke bijdrage aan vermindering CO2 wordt gerealiseerd.
  • Het opzetten van financieringsarrangementen met Coƶperatie Energie Samen Rivierenland ten behoeve van onder meer financiĆ«le participatie voorkoming van energiearmoede.
  • Verbinden van partijen in de regio in een verkenning van de kansen, mogelijkheden en toepassing van aquathermie, leidend tot het voorbereiden van een concrete businesscase.