Terug

Versterking Burgerparticipatie

Regio Rivierenland zet in op verhoging van de betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke opgaves. We ontwikkelen een regionaal kennisplatform om inspirerende voorbeelden en best practice te delen en om methoden van burgerparticipatie en overheidsparticipatie verder te ontwikkelen.