Terug

Versterking landschap en biodiversiteit


De gemeenten in de regio gaan samenwerken bij het opstellen van biodiversiteitsplannen.  Ze stemmen af en leren van elkaar,  investeren in het opbouwen van een netwerk, en behalen daarmee meer resultaat bij de uitvoering plannen.

Doel is het ontwikkelen van een actueel, handzaam en samenhangende visie en beleid op behoud en ontwikkeling van het (cultuur)landschap en biodiversiteit in de regio Rivierenland als antwoord op de diverse transitieopgaven (in het bijzonder klimaat). Gemeente Zaltbommel is trekker van het project. Er wordt bewustwording, draagvlak en commitment naar inwoners en (nieuwe) coalitiepartners ontwikkeld.