Terug

Waterbeschikbaarheid


Waterschap Rivierenland wil het landelijk gebied In Rivierenland voorzien van een klimaat robuuste groenblauwe structuur en zet in op voldoende en kwalitatief goed water beschikbaar houden in tijden van langdurige droogte. Waterschap Rivierenland heeft 3 projecten ontwikkeld, te weten:

  • Waterbergingsgebieden Rivierenland, gericht op verbeterde sponswerking van het watersysteem, door het realiseren van ten minste (3) klimaatbuffers/ waterbergingsgebieden.
  • Optimalisatie Hoofdwatersysteem, gericht op optimale inrichting van het hoofdwatersysteem, door toepassing van technische maatregelen om onder andere de inlaat te verbeteren.
  • Innovatie waterbesparing: projecten gericht op toepassing van waterbesparende maatregelen in de Tuinbouwsector
Website Waterschap

Fotocredits: Maria Kolossa