Terug

De opgaven voor onze regio

 

 • Behouden en versterken van het innovatievermogen van krachtige regionale sectoren.
 • Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van transitieopgaven, robotisering en automatisering.

 • Inspelen op de groeiende vraag naar woningen en daarbij rekening houden met de woningbehoefte van inwoners, inclusief aandachtsgroepen.

 • Beschermen van Rivierenlanders voor toekomstige risico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar, hittestress en droogte.

 • Versnellen van de energietransitie in de regio en het verminderen van de CO2-uitstoot met 55% in 2030.

 • Behouden en verbeteren van de biodiversiteit in de regio.

 • Verbeteren en behouden van benodigde regionale mobiliteit in een regio met een relatief lage bevolkingsdichtheid.

 • Behouden en optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte door onder andere woon- en transitieopgaven.

Voorbeeld van een uitdaging

 

 • Er zijn de komende jaren meer woningen nodig.
 • Die moeten worden aangesloten op duurzame energie (klimaatopgave). De capaciteit van het net en de opslag zijn echter beperkt.
 • Ook vraagt het veel ruimte en inzet van vakmensen. Beide zijn schaars.
 • Bovendien moet het ook betaalbaar zijn; de prijs/kosten moeten zo laag mogelijk zijn zodat de toekomstige bewoner de vaste lasten nog kan betalen.

Er moet dus goed worden samengewerkt om tot oplossingen te komen. Dat gebeurt binnen de hiervoor bestemde opgavetafel van de Gebiedsagenda. Daar komt alles (en iedereen!) samen.