Terug

Samenwerkingspartners over de Gebiedsagenda

 

 

Quote Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland:
“Ik ben heel enthousiast over de Gebiedsagenda, omdat die de mogelijkheid biedt om de complexe sector- en gemeente-overstijgende vraagstukken in onze regio met elkaar en de partners op te pakken. Zo komen we met elkaar tot slimme oplossingen. De Gebiedsagenda is geen vaststaand document. Het is vooral een werkwijze om samen die vraagstukken op te pakken. Daarvoor willen we geen extra bestuurlijke druk creëren. We willen zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande overlegvormen en partners bij elkaar brengen. Het is natuurlijk ook van belang dat onze gemeenteraden aan zet blijven. Ik ben er trots op dat we – zoals we gewend zijn – vanuit de samenhang in onze regio en samen met onze partners samenwerken en resultaten boeken. Vanuit die basis kunnen we heel mooi met elkaar deze volgende slag gaan maken. We moeten er vooral voor zorgen dat we concreet aan de slag gaan. Leren door te doen.”

 

 

Quote Petra Souwerbren, directeur Natuur & Milieu Gelderland:
“Voor ons is een Gebiedsagenda goed als die daadwerkelijk integraal is. Ook in de initiatieven in uitvoering waartoe die gaat leiden. De ambitie moet de verschillende componenten – de sociale agenda, ecologische agenda en economische agenda – verbinden. Dat moet je ook terugzien in de projecten; in concrete initiatieven praktische doelen. De wereld verandert niet van vandaag op morgen, maar we moeten wel bijsturen naar die duurzame toekomst. Liever vandaag dan morgen. Dat is een grote uitdaging voor de Gebiedsagenda. Wij willen de vraag oppakken of de landbouw meer natuurinclusief kan worden. Wij zoeken de samenwerking met partijen en agenderen wat er voor een duurzame toekomst nodig is. 2030 klinkt misschien ver weg, maar dat is het zo.”

 

 

Quote Frank Engelbart, directeur Logistics Valley Rivierenland:
“We hebben in dit gebied al een jaar of tien consistent beleid. Namelijk dat we drie economische speerpunten hebben: Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Omdat we die hebben gekozen en hieraan met elkaar hebben vormgegeven, zie je dat er een heel solide basis onder de economie zit in dit gebied. Die basis is in mijn ogen heel belangrijk om nu de volgende stap te maken, met de Gebiedsagenda. De stap naar brede welvaart: economie in balans met burgers, de natuur, de biodiversiteit, de cultuur. Het is belangrijk om met elkaar die balans te houden. Dat is waar we naartoe aan het groeien zijn. We hebben hier veel partijen en we kunnen elkaars meerwaarde benutten. De samenwerking is op basis van wat iedereen kan bijdragen en steeds minder op basis van grootte of macht.”