Terug

Wat is een Gebiedsagenda?

De FruitDelta Gebiedsagenda (powered by de Regio Deal) is een werkwijze om de complexe opgaven in onze regio integraal aan te kunnen pakken. Dat doen wij in samenwerking met ondernemers, organisaties, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en overheden (de 5 O’s). We gaan aan de voorkant met deze partners in gesprek. Hierdoor herkennen we vroegtijdig ieders belang en ontwikkelen we samen een oplossing. Zo zorgen we voor een evenwichtige verdeling van risico’s, kosten en opbrengsten. Dit zal, zeker in het begin, een zaak zijn van leren door te doen.

Overkoepelend

De Gebiedsagenda is een overkoepelende gezamenlijke visie, opgebouwd uit de verbindingen tussen onze bestaande regionale beleidsvisies en de projecten van onze partners. Hij is als het ware de satéprikker hierdoor. Hij legt de basis voor een werkwijze waarop wij samen de beste en slimste oplossingen identificeren en uitwerken voor de complexe opgaven. Hij is dus geen vervanging van bestaande programma’s en processen, maar ondersteunt deze.

Door de opgaven in samenhang op te pakken, kunnen wij de regiobrede kansen beter grijpen, knelpunten beter en efficiënter aanpakken en sneller en makkelijker financiering krijgen voor de aanpak van onze opgaven. De Gebiedsagenda is hiermee de kansenagenda van FruitDelta Rivierenland.

Korte uitleg in een animatievideo

 

Andere Gelderse Gebiedsagenda's
Op de website van de provincie Gelderland vind je meer informatie over andere Gelderse Gebiedsagenda’s.