Terug

Regionale EnergieStrategie

Organisatie van RES

Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) werken we samen met 15 formele partners en steeds meer informele samenwerkingspartners. Uiteindelijk is iedereen nodig om de duurzame doelen te realiseren.
Alle formele samenwerkingspartners hebben een inspanningsverplichting om de gemaakte afspraken na te komen. Afgesproken is dat we beginnen met technieken die we kennen (zon en wind) en experimenteren met nieuwe opties.

Ontwikkelingen

Door de stijgende vraag naar energie en actuele vraagstukken, zoals netcongestie, wordt het thema duurzame energie steeds breder opgepakt. Zo kijken we tegenwoordig naar het gehele energiesysteem van de toekomst, van opwek, infra, verdeling en prioritering in investeren, tot aan opslag en energiehubs.
Voor de Regionale Energie Strategie (RES) hebben we een speciale website ingericht.

Naar de website RES


Vragen? Neem contact op met Annemieke Spit, procesmanager RES via
info@resrivierenland.nl of
06- 30552325