Terug

Lokale Actie Groep (LAG)

 

De uitvoering van LEADER in Rivierenland is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG): een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied.

De leden van de LAG zijn bekend en betrokken met onze regio. Zij hebben een aanjagende en verbindende rol: ze zetten hun expertise, tijd en netwerk in om lokale initiatieven op te sporen en op weg te helpen. Initiatiefnemers uit de regio kunnen gebruik maken van de kennis en de nuttige contacten van de LAG. De LAG denkt graag met je mee over jouw projectidee!

Naast het aanjagen en meedenken met initiatieven, zorgt de LAG ook voor de inhoudelijke beoordeling van LEADER-subsidieaanvragen. Na goedkeuring van de subsidie volgt de LAG de projecten in de regio en zorgt ervoor dat de opgedane kennis en ervaringen van de projecten gedeeld worden, bijvoorbeeld door het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Op die manier kunnen ook anderen leren van de LEADER-projecten!

De LAG wordt bij de uitvoering van het LEADER programma begeleid door een coördinator, die tevens secretaris van de LAG is.

Leden van de LAG LEADER Rivierenland 2024-2027:
 • Hans Martijn Ostendorp (voorzitter LAG)
 • Hans van Beuzekom
 • Lennart Bijnagte
 • Puck Bonnier
 • Nanette van Dishoeck
 • Mark van Dooren (niet op de foto)
 • Henk de Gaaij
 • Jan Heeres
 • Thea van Kemenade
 • Thijmen Philipsen
 • Gijsbert Smit
 • Pier Vellinga (niet op de foto)

 • Natalie Bremmer-Ursinus (LAG-lid zonder stemrecht namens Regio Rivierenland)
 • Geert Kurvers (LAG-lid zonder stemrecht namens provincie Gelderland)