Fiets en Openbaar vervoer

Als regio ondersteunen we de gemeenten bij de verkenningen naar verbeterde fietsroutes langs de A2 en A15. Met gedragscampagnes stimuleren we onze inwoners actief om de fiets te pakken. Voor een betere bereikbaarheid van het OV zetten we ons in voor een verdere doorontwikkeling van ons spoornetwerk en signaleren wij voor de gemeenten de ontwikkelingen rondom de nieuwe OV-concessie, waarbij wij vooral actief lobbyen voor het belang van kleinschalig vraag gestuurd vervoer. Het verbeteren van de verkeersveiligheid komt ook de leefbaarheid ten goede. Een gezamenlijke risico gestuurde aanpak en campagne voeren op thema’s die daaruit voort komen helpen onze regiogemeenten om het aantal verkeersslachtoffers te minimaliseren.