Wat doet Slim & Schoon Rivierenland

Anders reizen is nodig om de regio bereikbaar te houden, de doorstroming te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Als iedereen een steentje bijdraagt, blijft onze regio een fijn gebied om in te wonen, te werken, te ondernemen én om te bezoeken.
Programma Slim & Schoon Rivierenland ondersteunt burgers, bedrijven en instellingen bij het zetten van duurzame stappen. Dat doen we op verschillende manieren:
• advies, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden of slimme mobiliteitsoplossingen;
• begeleiding ondernemers bij het inventariseren en verzilveren van kansen op het gebied van duurzame mobiliteit;
• bieden van concrete handvatten, bijvoorbeeld in de vorm van probeeracties en beloningsprogramma’s.

naar website van Slim en Schoon Rivierenland