Praktijklab16
Thema

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) geeft sturing aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten om de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het RW-POA Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

De bestuurders en partners van deze netwerkorganisatie hebben hun ambities voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd in de strategische agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland. Deze agenda vormt de kapstok voor alle projecten, activiteiten en inspanningen van het RW-POA Rivierenland.

Foto ROC Rivor Praktijklab
Strategische agenda RW-POA Rivierenland werkt vanuit de strategische agenda onderwijs en arbeidsmarkt die met de partners is opgesteld. De agenda biedt een strategische meerjarige arbeidsmarktagenda voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. De agenda sluit aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief.
Drie sporen In de agenda staan drie sporen centraal: beschikbaarheid van Rivierenlands talent, hun wendbaarheid en het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Deze drie sporen worden uitgewerkt in samenhang met andere beleidsterreinen in de regio waaronder economische ambities, ruimte of openbaar vervoer.

Ons team

Het programmabureau van RW-POA Rivierenland bestaat uit een netwerk van professionals. Het wordt aangestuurd door Nicole Stevens-Westerterp.

043Rd Reg Riv Medewerkers
Nicole Westerterp Programmamanager Onderwijs en arbeidsmarkt westerterp@rwpoa.nl +31 653645082
Lrrutger
Rutger Wintjens Strategisch adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt RW-POA Rivierenland wintjens@rwpoa.nl +31 651862407
Partners