Terug

Governance Regio Deal

Bestuurlijke stuurgroep

De bestuurlijke stuurgroep (Bsg) speelt een centrale rol in de besluitvorming, aansturing en uitvoering van de Regio Deal. Hierin zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de vijf lokale partners die samen de Regio Deal hebben gesloten met het Rijk. 

Bekijk stuurgroep RegioDeal

Bestuur Regio Rivierenland als kassier

De BsG adviseert het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Dat is  de kassier, alle financiën lopen via dit bestuur. Verder heeft het AB van Regio Rivierenland de subsidieverordening vastgesteld waarin kaders staan voor de financiering van lokale projecten.

Naar MT en Bestuur Regio Rivierenland