Terug

De stuurgroep toetst de projecten op de afgesproken doelen. Ook maakt ze zich hard voor structurele samenwerking over projecten- en organisatiegrenzen heen. 

Gerdo van Grootheest

AB-lid Regio Rivierenland met portefeuille Regio Deal. Voorzitter van de Stuurgroep

Harold Zoet

Gedeputeerde Provincie Gelderland

Dave Verbeek

Voorzitter RW-POA Rivierenland

Dennis Kerkhoven

Voorzitter Gebiedscoöperatie Rivierenland

Esther Groenenberg

Heemraad