Een aanvraag indienen

Uw aanvraag voor een bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds moet voldoen aan bepaalde criteria en andere eisen. Om te weten of u kans maakt op een bijdrage, kunt u hieronder een snelle check uitvoeren.

Mocht u hulp of advies nodig hebben bij uw aanvraag, kunnen RSF-coaches u hierbij helpen.

Quickscan: maakt u kans op een bijdrage?

 

1. Komt u uit de regio en/of is uw onderneming hier gevestigd?
Ja: Ga verder naar vraag 2
Nee: Helaas kunt u geen aanvraag indienen

 

2. Werkt u samen met regionale partners?
Ja: Ga verder naar vraag 3
Nee: Zoek regionale partners voor uw aanvraag en ga naar vraag 3

 

3. Draagt uw project/idee bij aan één of meerdere van onze economische ambities?

Ja: Ga verder naar vraag 4
Nee: Helaas kunt u geen aanvraag indienen

 

4. Draagt uw project/idee bij aan één of meerdere van de opgaven uit het REA? (ga naar pagina 5 t/m 11 om te lezen wat elke opgave inhoudt)

Ja: U kunt naar 'Aanvraagformulieren'.
Weet niet: Neem contact op met de RSF-coaches
Nee: Neem contact op met de RSF-coaches

Aanvraagproces

U kunt van 1 maart tot en met 15 mei 2024 een aanvraag voor een bijdrage indienen. Hiervoor levert u drie documenten aan:

  1. Projectplan 
  2. Begroting en planning
  3. Aanvraagformulier

Klik op bovenstaande knoppen om de documenten te downloaden. U vindt ze dan terug in uw download-map. In de documenten staat welke andere bijlagen u moet aanleveren.

Stuur alle documenten naar: aanvraagrsf@fruitdelta.nl.
U ontvangt een ontvangstbevestiging.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Hulp nodig?

Tijdens het proces kunt u hulp krijgen van een coach van FruitDelta Rivierenland.

Beoordeling

Nadat de indieningstermijn is afgelopen, beoordeelt de Economic Board (EB) uw aanvraag. Mogelijk vragen wij u om het voorstel te presenteren/pitchen. Het EB bespreekt zijn advies met het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland neemt vervolgens een besluit erover. Hierover ontvangt u van ons bericht.

Voorwaarden voor toekenning van een bijdrage uit het RSF

Om in aanmerking te komen, moet uw project leiden tot aantoonbare economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde, door:

  1. een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van tenminste één van de drie economische speerpunten van FruitDelta Rivierenland:  Logistiek & vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness, Recreatie & Toerisme;
  2. bij te dragen aan één of meer van de 19 opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025
  3. bovengemiddeld innovatief zijn (zie daarvoor artikel 1 lid e in deze verordening);
  4. regionale samenwerking met regionale partners;
  5. besteding van het grootste deel van het projectbudget in Rivierenland (regionale spin-off).

 

Hoe hoog kan een bijdrage zijn?

Voor de hoogte van een bijdrage maken we onderscheid tussen uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies/verkenningen (zie hieronder). Projectindieners die een bijdrage van meer dan € 50.000,- aanvragen, moeten als aanvullende voorwaarde overige co-financiering aantonen (bijvoorbeeld via OostNL, provinciale fondsen of crowdfunding).

Uitvoeringsgerichte projecten

Voor uitvoeringsgerichte projecten bedraagt de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten per project met een maximum van € 80.000,-.

Reguliere kosten van bedrijfsvoering zijn niet subsidiabel.

Studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots

Voor studies, verkenningen, voorbereiding en pilots is de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per project.