Terug

Verantwoording RSF

 

Als een financiële bijdrage van het RSF is toegekend aan uw project, wordt van u als projectleider verwacht te rapporteren over de voortgang. U moet tussentijds en aan het einde van de looptijd van uw project een verantwoording aanleveren.

Afhankelijk van de status van het project of studie maakt u een inhoudelijke tussentijdse rapportage en een financiële rapportage óf een inhoudelijke eindrapportage en een financiële rapportage.


Ga als volgt te werk:

  • Download hieronder het tussentijdse of eindrapportage formulier.
  • Vul de rapportage in en sla het op.
  • Voor de financiële rapportage wordt u verzocht te werken met het Excelbestand waarin u bij uw aanvraag de Begroting en Planning heeft aangegeven. In dat document ziet u onderin verschillende tabbladen voor een tussentijdse en eindrapportage. Vul het betreffende tabblad voor rapportage in en sla het op.
  • Stuur de rapportages op naar aanvraagrsf@fruitdelta.nl.

Tussentijdse rapportage RSF project Eindrapportage RSF project