21 februari 2024 Terug

Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland

Het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland heeft aan vijf projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel de brede welvaart in de regio te stimuleren. De vijf gehonoreerde projecten hebben in totaal een subsidietoekenning vanuit het RSF ontvangen van bijna € 250.000,-.


Projecten en haalbaarheidsstudies die een bijdrage leveren aan het bereiken van de regionale economische ambities kunnen een aanvraag indienen bij het Regionaal Stimuleringsfonds. De Economic Board beoordeelt de aanvragen op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling en brengt advies uit aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist over de toekenning van de subsidies.

Toegekende projecten
In de tweede aanvraagronde van 2023 – waar nu de beslissing over is gevallen - zijn er alleen uitvoeringsprojecten ingediend. Niet alle aanvragen voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het RSF.

Servaas Stoop, (interim) voorzitter van de Economic Board (EB): “In de looptijd van de aanvraagronde voor een RSF-bijdrage hebben we inloopavonden georganiseerd. Hier konden initiatiefnemers in gesprek gaan met leden van de Economic Board om hun projectvoorstellen zo goed mogelijk op papier te krijgen. Bijkomend voordeel is dat er voorafgaand aan de beoordeling van de projectvoorstellen al vragen konden worden gesteld door leden van de EB. De inloopavonden zijn goed bezocht en werden door zowel projectindieners als EB-leden erg gewaardeerd.”

De vijf toegekende projecten zijn:

 • Hanzeweekend Maasbommel - Stichting dorpsplatform Hanzestad Maasbommel
  Sinds 2017 is Maasbommel weer officieel ingeschreven als Hanzestad in het Hanzeverbond. Stichting dorpsplatform Hanzestad Maasbommel zet zich in om Maasbommel als Hanzestand te profileren. Na een eerste Hanzeweekend in 2022 wil de stichting het Hanzeweekend 2024 organiseren. Dit weekend dient meteen als kapstok en aftrap om te komen tot een vorm van samenwerking met andere organisaties voor de ontwikkeling van jaarlijkse activiteiten. Het doel is het verrijken van het toeristenaanbod in Maas en Waal wat het rivierengebied een nieuwe economische impuls gaat geven.
 • Tegenpolen – Slot Loevestein
  Met jaarlijkse thema’s en daaraan gekoppelde tentoonstellingen en programmering koppelt Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein de eigen historie aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. ‘Tegenpolen’ is een nieuwe tentoonstelling en publieksprogramma over polarisatie en verbinding. Het trekt parallellen van het verleden naar het heden. Hiermee wil Loevestein een positieve bijdrage leveren aan de manier waarop mensen samenleven. Een sterke nationale uitstraling van Loevestein heeft een grote impuls op de regio. De tentoonstelling zal zorgen voor extra (herhaal)bezoekers.
 • Ontwikkeling knoprobot - Diamond Flowers VOF
  Een belangrijk onderdeel bij de teelt van troschrysanten is het weghalen van de eerste bloemaanleg. Dit gebeurt nu nog met de hand, is erg arbeidsintensief en vergt vaak fysiek onprettige werkhoudingen. Het doel is een knoprobot te ontwikkelen die dit handmatige werk vervangt. Aanvullend is het de bedoeling dat de robot door sensortechnieken het gewas tijdig kan controleren op mogelijke ziektes en afwijkingen. Voor het project wordt samengewerkt met een regionale software-ontwikkelaar en andere chrysantentelers. De ontwikkeling van de knoprobot draagt bij aan de toekomstbestendigheid van tuinbouwbedrijven.
 • Keuze Vrijheid - Stichting vrienden van Flipje Museum
  Met het project Keuze Vrijheid gaat het Flipje en Streekmuseum samen met musea en erfgoed organisaties het aangrijpende verhaal van het Rivierengebied tijdens de Tweede Wereldoorlog presenteren. De objecten en verhalen van de inwoners van het Rivierengebied vormen de basis en dienen als inhoud om te komen tot een webportaal, een mediaproductie, outdoor-exposities en fiets- en wandelroutes met historische landmarks. Herinneringstoerisme is nieuw in Rivierenland.
 • De intelligente entfaciliteit - Horti Grafting BV
  In de boomteeltsector is het tradiotionele entproces een tijdrovende klus. Om dit te automatiseren heeft Horti Grafting BV een prototype van een entrobot geïntroduceerd. Doel van het project is deze robot nu op te schalen en het ontwikkelen van bijbehorende software om zo te komen tot een intelligente entfaciliteit. Dit draagt bij aan de modernisering van de sector en is een goed voorbeeld van innovatie in en voor de regio.

De gezamenlijke projectomvang dan deze vijf initiatieven is ruim anderhalf miljoen euro waarvan bijna € 250.000,- door het Regionaal Stimuleringsfonds bekostigd wordt.

Aanmelden nieuwe projecten 2024
Het RSF kent twee aanvraagrondes per jaar. Voor 2024 is de eerste ronde van 1 maart tot en met 15 mei en de tweede ronde staat open van 5 juli tot en met 15 oktober.
Ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness , Logistiek & Vestigingsklimaat en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug, worden van harte uitgenodigd hun projecten aan te melden. Voor meer informatie en voorwaarden, kunnen ze terecht op fruitdelta.nl/rsf. Ook zullen er weer inloopavonden georganiseerd worden.

Meer nieuws
9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
23 juni 2024 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment Vrijdag 21 juni vond de 6e Nationale Kersenparty plaats. Met trots kijken FruitDelta Rivierenland en gastgemeente Neder-Betuwe terug op een geslaagd netwerk event in de regio. Er kwamen bijna 200 personen naar het Laanboomhuis in Opheusden waar de Nationale Kersenparty dit jaar werd gehouden. Lees meer over: 6e Nationale Kersenparty; geslaagd netwerkmoment
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”