Instrument

Regionaal Stimuleringsfonds

 

Voor de economische ontwikkeling zijn binnen FruitDelta Rivierenland drie speerpunten benoemd: Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Stimuleringsfonds is in het leven geroepen als financieel instrument bij de uitvoering van deze economische ambities. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland.

Ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug, worden van harte uitgenodigd hun projecten aan te melden.

Het Regionaal Stimuleringsfonds kent twee aanvraagrondes per jaar. Voor 2024 was de eerste ronde van 1 maart tot en met 15 mei. De tweede ronde staat open van 5 juli tot en met 15 oktober. In september/oktober worden informatieavonden georganiseerd waar potentiële aanvragers met hun ideeën en vragen terecht kunnen. Meer informatie hierover volgt later.

Nieuws

9 juli 2024 Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld. Het Dagelijks Bestuur van FruitDelta Rivierenland kent een financiële bijdrage uit het fonds toe aan acht projecten. Lees meer over: Regionaal StimuleringsFonds geeft acht initiatieven financiële impuls
11 maart 2024 Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in Rivierenland weer een aanvraag indienen bij FruitDelta Rivierenland voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en Recreatie & Toerisme. Lees meer over: Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend
21 februari 2024 Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland Het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland heeft aan vijf projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel de brede welvaart in de regio te stimuleren. De vijf gehonoreerde projecten hebben in totaal een subsidietoekenning vanuit het RSF ontvangen van bijna € 250.000,-. Lees meer over: Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland

Ons team

Het duo dat het hele RSF-proces begeleidt, bestaat uit Ludolf van Lith en Perry Ceelen. Zij zijn tevens coach voor het aanvragen van een bijdrage uit het RSF. Een belangrijke rol speelt de Economic Board die de indieners van innovatieve ideeën helpt met advies en netwerk en natuurlijk oordeelt over de toekenning van de RSF-bijdrage.

Foto Ludolf
Ludolf Van Lith Programmamanager Logistiek/ Vestigingsklimaat email lvanlith@regiorivierenland.nl telefoon 06 5435 3387
Perry Ceelen Programmamanager Recreatie & Toerisme email pceelen@regiorivierenland.nl telefoon 06 2951 0225
Partners