Fruitdelta Header Zonsopkomst
Instrument

Regionaal Stimuleringsfonds

 

Sinds 2016 werken wij in regio Rivierenland samen aan de economische ontwikkeling en duurzame, brede welvaart van onze regio. Deze zijn beschreven in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 (REA). Het REA kent drie speerpunten: Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Met het Regionaal Stimuleringsfonds willen wij de economische ambities op de drie speerpunten waarmaken.

Ons team

Het duo dat het hele RSF-proces begeleidt, bestaat uit Ludolf van Lith en Perry Ceelen. Zij zijn tevens coach voor het aanvragen van een bijdrage uit het RSF. Een belangrijke rol speelt de Economic Board die de indieners van innovatieve ideeën helpt met advies en netwerk en natuurlijk oordeelt over de toekenning van de RSF-bijdrage.

Ludolf Portretfoto
Ludolf Van Lith Programmamanager Logistiek/ Vestigingsklimaat lvanlith@regiorivierenland.nl 06 5435 3387
130Rd Regio Rivierenland
Perry Ceelen Programmamanager Recreatie & Toerisme pceelen@regiorivierenland.nl 06 2951 0225
Partners