01 januari 0001 Terug

Het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland

Het regioarrangement is een startpunt van een proces om gezamenlijk de ruimtelijke ordening van ons gebied vorm te geven voor de komende decennia. Als het nodig is zal het regioarrangement worden geactualiseerd.

Agendering van regionale opgaven

De acht gemeenteraden van Regio Rivierenland is gevraagd in te stemmen met de agenderende opgaven in het regioarrangement (hoofdstuk 5) als vertrekpunt voor het vervolg: het opstellen van gebiedsprogramma’s.

Door het beleid vanuit de verschillende overheden bijeen te brengen (gemeenten, waterschap, provincie, rijk) zijn er agenderende opgaven voor de toekomst ontstaan.

In november hebben de gemeenteraden in de regio hierover besloten. Op 5 december besluit Gedeputeerde Staten over de regioarrangementen van alle Gelderse regio's.

Op de kaart ziet het er schematische uit.

Meer nieuws
16 mei 2024 Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat het Rijk structureler en langjariger met regio’s gaat samenwerken. Dat bleek donderdag 16 mei tijdens het Commissiedebat Regio’s en grensoverschrijdende samenwerking in de Tweede Kamer. Lees meer over: Belang structurele samenwerking Rijk met Regio's
16 mei 2024 Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat Wij organiseren, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, op donderdag 23 mei 2024 het FoodNL EU Verkiezingsdebat. Het thema van dit debat is ‘Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst’. Lees meer over: Kom naar het FoodNL EU Verkiezingsdebat
21 april 2024 Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag Op vrijdag 19 april jl. brachten bijna veertig burgemeesters en wethouders, samen met vertegenwoordigers van samenwerkingspartners en onze regiogedeputeerde Harold Zoet, een bezoek aan Den Haag. Lees meer over: Regio Rivierenland op bezoek in Den Haag