Terug

Samen naar een Regionale Investeringsagenda (RIA) voor Rivierenland

4 april 2024 vond, als onderdeel van de FruitDelta Gebiedsagenda, een regionaal congres plaats over gebiedsfinanciering. De Gebiedsagenda biedt met haar opgaven een mooie basis voor een Regionale Investeringsagenda (RIA) voor Rivierenland. Hieronder vindt u de sheets en opbrengst van de dag.

Verschillende vertegenwoordigers vanuit overheid, ondernemende inwoners, ondernemers maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen kwamen bij elkaar. Ze kregen mini colleges over gebiedsfinanciering van Tom Daamen (TU Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling), Freek Welling (Oost NL) en Dennis Kerkhoven (YESandMORE en Gebiedscoöperatie Rivierenland). Ook gingen ze in workshops met elkaar in gesprek.

We leerden o.a. dat:

  • Het denken vanuit Gebiedsfinanciering relatief nieuw is en veel potentie biedt. We zijn de eerste in Nederland die dit vanaf het begin met inbreng van alle o’s willen vormgeven.
  • Er zijn geweldige initiatieven in Rivierenland. Maar ze zijn vaak te klein om de benodigde grote investeringen naar onze regio toe te trekken. Het is urgent dat we initiatieven bij elkaar brengen en zo de benodigde schaal realiseren.
  • Een RIA een proces is en geen statisch document. Het is een proces van samen zoeken, denken, doen, leren en doorontwikkelen. Hierin zijn lef, veiligheid en kwetsbaarheid belangrijke elementen.

Er zijn uiteraard verdere stappen nodig om tot een Regionale Investeringsagenda voor Rivierenland te komen, maar we hebben op 4 april samen de eerste stap gezet! Wordt vervolgd.
We danken alle aanwezigen voor de inzichten en mooie gesprekken.

 

Sheets en opbrengst van de dag

Sheets, inclusief sheets van de gastsprekers

Filmpje - sfeerimpressie

Opbrengst van de dag, tekening van Jeroen Steehouwer, Draw-up