Fruitdelta Header Wonen
Thema

Wonen

Sinds 2015 ondersteunt de Regio Rivierenland gemeenten bij het realiseren van woningen. Wij helpen de gemeenten hierbij door kennisdeling en het faciliteren van regionale samenwerking. Daarbij werken we ook met woningcorporaties en private partijen.

De regionale ambities voor wonen zijn beschreven in de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 en de Woondeal Rivierenland 2022-2030. Een belangrijke ambitie is om in Rivierenland tot en met 2030 jaarlijks circa 1.440 woningen te bouwen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het bouwen van betaalbare woningen om aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners.

Ons team

Ons team 'Wonen' van FruitDelta Rivierenland bestaat uit Eline Stam en Ali Ikde

007Rd Regio Rivierenland
Eline Stam - van Kessel Programma-manager Wonen estam@regiorivierenland.nl 06 4617 6948
Partners
De Kernen
Thius