Terug

Alleen samen komen we verder

De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang samen. Sinds 2017 gebeurt dit onder de noemer FruitDelta Rivierenland op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025. Het ambitiedocument is de bouwsteen voor afstemming met ondernemers/onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (O’s) en heeft een focus op drie regionale economische speerpunten: Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme.

Regionaal Stimuleringsfonds helpt innovaties verder

Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de regio Rivierenland. Een belangrijk instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren, is het Regionaal Stimuleringsfonds, waarmee economische innovatie in de regio wordt gestimuleerd.

Regionaal samenwerken brengt je lokaal verder

Door de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland zijn er versneld resultaten te boeken op het gebied van werkgelegenheid en een prettig woon- en leefklimaat voor al onze inwoners. En dragen we bij aan de brede welvaart in Rivierenland (zie ook Regio Deal). De samenwerking leidt tot meer uitvoeringskracht en middelen voor initiatieven vanuit de -lokale- samenleving. Door regionaal samen te werken, kom je lokaal verder.

Regionaal samenwerken helpt provinciale opgaven

Regionale samenwerking maakt de aanpak van strategische opgaven op provinciale schaal mogelijk. Door samen te werken met de provincie Gelderland aan een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda, versterken we niet alleen FruitDelta Rivierenland, maar dragen we ook bij aan de Gelderse doelstellingen op het gebied van duurzame economie en een goede leefomgeving.

Onze regionale samenwerking maakt Nederland mooier

De regionale samenwerking maakt FruitDelta Rivierenland niet alleen sterk, maar ook zichtbaar. We laten zien dat hier volop kansen liggen om de ruimte in Rivierenland slim en duurzaam te benutten. Samen met andere regio’s uit Oost-Nederland hebben we de kracht, ruimte en kennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland én Europa staat, zoals de klimaatopgave. Samen kunnen we Nederland slim benutten.