Instrument

Gebiedsagenda

Kansenagenda om integraal te werken aan opgaven van de toekomst

Samenwerkingspartners binnen FruitDelta Rivierenland willen dat zoveel mogelijk inwoners nu en in de toekomst een fijn leven hebben. Dit noemen we ook wel brede welvaart. Wij kunnen hieraan als regio zelf invulling geven door ambities en doelen te formuleren die passen bij Rivierenland. Betrokken partners onderkennen dat de bestaande samenwerkingen onvoldoende zijn om deze ingewikkelde opgaven aan te pakken. Daarvoor zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen opgaven te groot. Zo kan de oplossing voor de één, een probleem vormen voor de ander. We moeten dus samenwerken. Dit doen wij met de werkwijze van de Gebiedsagenda, de kansenagenda van FruitDelta Rivierenland.

Nieuws

26 maart 2024 De Gebiedsagenda geeft ruimte aan alle O’s om te floreren We wonen en werken in een prachtige regio. Tegelijkertijd komen er grote, complexe, sectoroverschrijdende opgaven op ons af.  We moeten deze opgaven het hoofd kunnen bieden en ons gebied blijven ontwikkelen. Hiervoor wordt met en door alle sectoren op diverse niveaus de samenwerking gezocht, versterkt en uitgebreid. Dat doen we met de FruitDelta Gebiedsagenda. De Begeleidingsgroep is onderdeel van de werkwijze van de Gebiedsagenda.  We spraken met twee leden van de Begeleidingsgroep Gebiedsagenda. Lees meer over: De Gebiedsagenda geeft ruimte aan alle O’s om te floreren
24 augustus 2023 Samenwerking met de regio's biedt kansen De regio's, Fruitdelta-Rivierenland in het bijzonder, werpen zich op om een bijdrage te leveren in de grote landelijke opgaven. Alle politieke partijen zijn in aanloop naar de verkiezingen benaderd met concrete voorstellen. Lees meer over: Samenwerking met de regio's biedt kansen