Thema

Mobiliteit

Rivierenland ligt centraal in Nederland en is daardoor in trek bij bedrijven en (potentiële) inwoners. Auto-, spoor- en vaarwegen verbinden de regio met belangrijke economische kernen zoals Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Nijmegen en de Regio FoodValley.

Rivierenland heeft verschillende gezichten. Van stedelijke tot uitgestrekte landelijke gebieden. Van logistieke bedrijvigheid tot prachtige natuur. De unieke ligging tussen de rivieren geeft de regio haar identiteit, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Zeker ook op gebied van mobiliteit. Daarom werken we samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid in en door onze regio.

Nieuws

27 maart 2024 Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel Op woensdag 27 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Vivianne Heijnen over het spoor. Tijdens dit debat vroegen Chris Stoffer van de SGP, Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Eline Vedder-Monaster van het CDA aandacht voor de aanpak van de geluidshinder langs het spoortracé Meteren-Boxtel. Lees meer over: Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel
26 maart 2024 Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel De dagelijkse files op de A2 tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Empel zorgen voor het grootste economische reistijdverlies van Nederland. Dat blijkt uit de ‘Rapportage Rijkswegennet 2023’, dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer over: Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel
24 maart 2024 Toekomst veerpontjes Er was de afgelopen jaren veel te doen rondom het wegvallen van financiële ondersteuning voor en daarmee het behoud van veerpontjes in Gelderland. Veerboten vervullen een cruciale rol voor verplaatsing binnen onze regio en aansluiting op de omliggende gebieden. Dankzij inspanningen van onder meer De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en FruitDelta Rivierenland zijn er voorstellen geformuleerd voor gemeenten, provincie en exploitanten waarmee de veren kunnen blijven varen. Onlangs heeft de provincie besloten een deel van die voorstellen over te nemen. Daarmee zijn nog niet alle zorgen weggenomen. Lees meer over: Toekomst veerpontjes

Ons team

Ons team 'Mobiliteit' van FruitDelta Rivierenland kent twee gezichten: Julie Fijnje en Ali Ikde.

Julie Fijnje Programmamanager mobiliteit email jfijnje@regiorivierenland.nl telefoon +31 630379776
Foto Ali
Ali Ikde Programmamedewerker Mobiliteit en Wonen email aikde@regiorivierenland.nl telefoon 06 2160 7271