Nieuws

De nieuwsberichten van FruitDelta zijn hier naar datum gerangschikt. Per thema zijn de betreffende berichten nogmaals gegroepeerd.

24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland
27 maart 2024 Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel Op woensdag 27 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Vivianne Heijnen over het spoor. Tijdens dit debat vroegen Chris Stoffer van de SGP, Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Eline Vedder-Monaster van het CDA aandacht voor de aanpak van de geluidshinder langs het spoortracé Meteren-Boxtel. Lees meer over: Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel
26 maart 2024 Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel De dagelijkse files op de A2 tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Empel zorgen voor het grootste economische reistijdverlies van Nederland. Dat blijkt uit de ‘Rapportage Rijkswegennet 2023’, dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer over: Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel
24 maart 2024 Toekomst veerpontjes Er was de afgelopen jaren veel te doen rondom het wegvallen van financiële ondersteuning voor en daarmee het behoud van veerpontjes in Gelderland. Veerboten vervullen een cruciale rol voor verplaatsing binnen onze regio en aansluiting op de omliggende gebieden. Dankzij inspanningen van onder meer De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en FruitDelta Rivierenland zijn er voorstellen geformuleerd voor gemeenten, provincie en exploitanten waarmee de veren kunnen blijven varen. Onlangs heeft de provincie besloten een deel van die voorstellen over te nemen. Daarmee zijn nog niet alle zorgen weggenomen. Lees meer over: Toekomst veerpontjes
14 november 2023 Uitstel verbreding A2: leefbaarheid en verkeersveiligheid onder grotere druk De verbreding van de A2 Deil-Vught belandt op de lange baan. Het kabinet heeft in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) bevestigd dat er tot 2037 geen financiële ruimte voor verbreding is. Lees meer over: Uitstel verbreding A2: leefbaarheid en verkeersveiligheid onder grotere druk
27 september 2023 Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag? Regio FruitDelta stuurt de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een brief waarin we aandacht vragen voor de knelpunten bij woningbouw. Lees meer over: Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag?
24 augustus 2023 Samenwerking met de regio's biedt kansen De regio's, Fruitdelta-Rivierenland in het bijzonder, werpen zich op om een bijdrage te leveren in de grote landelijke opgaven. Alle politieke partijen zijn in aanloop naar de verkiezingen benaderd met concrete voorstellen. Lees meer over: Samenwerking met de regio's biedt kansen
29 juni 2023 Meer vertraging A2, meer sluipverkeer door de dorpjes De maatregelen voor de A2 zijn op de lange baan geschoven. De Regio Rivierenland komt in actie. Lees meer over: Meer vertraging A2, meer sluipverkeer door de dorpjes
26 januari 2023 Woonmonitor Rivierenland gelanceerd In de Woonmonitor Rivierenland zie je via de laatst beschikbare cijfers hoe we er voor staan rondom bouwen en wonen in deze centraal gelegen regio. Wat zijn de bouwplannen, hoeveel sociale huurwoningen zijn en worden er gebouwd, hoe ziet de woningmarkt er uit, wat is de bevolkingssamenstelling, etc. Lees meer over: Woonmonitor Rivierenland gelanceerd